[MINH HUỆ 17-07-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 33 thành phố hoặc các huyện thị ở 10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 69 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

9e714efc53bb3400dcd5523cb277518f.jpg

1. [Thượng Hải] Ông Du Lâm Long bị bắt giữ, ông Từ Trường Khánh bị kết án
2. [Thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Lỹ Linh bị giam giữ
3. [Bắc Kinh] Bà Vương Chế Dao bị giam giữ
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị kết án
5. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân bị giam giữ
6. [Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Tuấn bị giam giữ
7. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Chu Kỳ Linh bị giam giữ
8. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Năm học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Quỳnh bị giam giữ
10. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bốn học viên bị bắt và tra tấn
11. [Thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy] Bà Ngô Cúc Phượng và bà Đoạn Căn Hoa bị giam giữ
12. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ
13. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Minh Hương bị bắt giữ
14. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ
15. [Thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Vương Tĩnh bị giam giữ
16. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ
17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Thụy Liên bị bắt giữ
18. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Ngô Diễm Hồng và bà Lưu Lan Bình bị giam giữ
19. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Hoài Bình và bà Lưu Ngọc Trân bị bắt giữ
20. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Ngô Tiên Văn đối mặt với phiên tòa phi pháp
21. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Thông tin cập nhận về bà Hà Tú Vân và bà Dương Lâm Anh
22. [Thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Triệu Xuân Thung và các học viên khác bị giam giữ
23. [Thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam] Bà Quách Minh Thanh bị giam giữ
24. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Mưu Lạc và bà Vương Húc Hồng bị bắt giữ
25. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Những cáo buộc sai sự thật chống lại các học viên ở Bát Gia Tử đã được chuyển sang tòa án
26. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Liên Vinh và vợ bị bắt giữ
27. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Thây] Ông Dương Hâm bị bắt giữ
28. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ông Tang Kim Đạt bị bắt giữ
29. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của các học viên ở Vương Cương đã được chuyển sang cho công tố viên
30. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như bị kết án bảy năm tù
31. [Thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lô Văn Nga bị bắt giam
32. [Thành phố Hành Châu, tỉnh Chiết GIang] Ông Mã Quốc Bân bị kết án
33. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Cô Thịnh Thục Lỵ và bà Khúc Nguyên Chi đối mặt với phiên tòa

1. [Thượng Hải] Ông Du Lâm Long bị bắt giữ, ông Từ Trường Khánh bị kết án

Ông Du Lâm Long ở quận Phổ Đông đã bị bắt vào tối ngày 3 tháng 7 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát.

Ông Từ Trường Khánh ở khu Kim Sơn đã bị Tòa án quận Phụng Hiền kết án ba năm chín tháng tù vào tháng 5 năm 2019.

2. [Thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Lỹ Linh bị giam giữ

Bà Vương Mỹ Linh bị cảnh sát của Đồn Công an quận Tây Thành, Đội An ninh Nội địa của thành phố Côn Minh, và Đồn Công an Ngưu Nhai Trang của khu Quan Độ bắt giữ vào sáng ngày 21 tháng 6 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Tham gia bức hại bà Vương:
Đồn Công an Tây Thành ở thành phố Sở Hùng: +86-878-3122702
Đội An ninh Nội địa Quan Độ: +86-871-67190319, +86-871-67190171, +86-871-67190164
Khúc Diệu Hải (曲耀海), đồn trưởng, Đồn Công an Ngưu Nhai Trang: +86-871-62767100

3. [Bắc Kinh] Bà Vương Chế Dao bị giam giữ

Bà Vương Chế Dao ở quận Hải Điến bị các nhân viên bảo vệ bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát, bà hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam quận Hải Điến.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị kết án

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm đã kết án ông Nhạc Nãi Minh ba năm sáu tháng tù.

Tham gia bức hại ông Nhạc:
Dương Vĩ Hoa (杨伟华), Tòa Hình sự Số 2, Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm: +86-432-63070729, +86-432-63070055
Tiêu Dũng (肖勇), phó cục trưởng, Phân cục Công an quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm: +86-432-64662496
Lý (李某), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-432-62406774, +86-432-62406773

5. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân bị giam giữ

Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân bị chuyển tới trại tạm giam Công Chủ Lĩnh vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bà Bạch và bà Lưu đã bị bắt vào chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019 vì dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

6. [Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Tuấn bị giam giữ

Bà Lưu Tuấn ở Tụ Bảo Sơn, huyện Trường Lĩnh đã bị người của Cục Công an huyện Trường Lĩnh và Đồn Công an Tụ Bảo bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam huyện Trường Lĩnh.

7. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Chu Kỳ Linh bị giam giữ

Bà Chu Kỳ Linh ở Thanh Sơn đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 khi đang chuẩn bị đón tàu hỏa về thành phố Trường Xuân. Nhà của bà bị lục soát và bà bị giam 10 ngày.

8. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Năm học viên bị bắt giữ

Bà Chu Tiên Dung, chồng bà Chu (không rõ tên), bà Bàng Tố Phân, ông Hoàng Bưu, và bà Từ Thiệu Quỳnh bị bắt vào tối ngày 14 tháng 7 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

Tham gia bức hại các học viên:
Vương Chí Kiên (王志坚), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13881559999, +86-18981551325
Trần Toàn Thắng (陈全胜), phó đội trưởng: +86-13980280025
Sa Tông Toàn (沙宗全): +86-13881548991
Lô Chí Binh (卢志兵), chính trị viên: +86-13881554184, +86-13881554184

9. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Quỳnh bị giam giữ

Bà Vương Quỳnh bị cảnh sát của Phân cục Công an quận Quốc Khai bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã giam bà năm ngày và tống tiền bà 700 tệ.

10. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bốn học viên bị bắt và tra tấn

Bà Hoàng Ngọc Tình, bà Chu Ngọc Anh, bà Trương Anh, và bà Đinh Vinh Chi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 khi đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát tra tấn.

11. [Thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy] Bà Ngô Cúc Phượng và bà Đoạn Căn Hoa bị giam giữ

Bà Ngô Cúc Phượng, 69 tuổi, đã bị bắt vào trung tuần tháng 4 năm 2019 và bị đưa tới một trại tạm giam. Trước đó bà từng bị giam giữ bốn năm trong trại lao động cưỡng bức.

Bà Đoạn Căn Hoa, 67 tuổi, bị giam trong một trại tẩy não vào tháng 4 năm 2019. Trước đó bà từng hai lần bị cưỡng bức lao động.

Tham gia bức hại bà Ngô và bà Đoạn:
Sử Hoài Ngọc (史怀玉), nguyên đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Bạng Sơn: +86-13909625922

12. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Ông Kỳ An Tuấn ở quận Lai Vu, và vợ ông (không rõ tên), bà Trần Liên Mỹ, cùng các học viên khác đã bị cảnh sát của Cục Công an thành phố Tế Nam bắt giữ vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019. Các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của vợ chồng ông Kỳ.

Cùng ngày, cảnh sát của Đồn Công an Đường sắt thành phố Tế Nam cũng bắt giữ ông Dõan Phong, ông Trình, và các học viên khác. Nhà của họ bị lục soát, và hiện chưa rõ tung tích của họ.

Bà Lữ Hữu Chi ở thôn Liền Gia, trấn Long Sơn, khu Chương Khâu đã bị người của Đồn Công an Tảo Viên bắt giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công với người dân.

13. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Minh Hương bị bắt giữ

Bà Dương Minh Hương ở huyện Xương Nhạc đã bị người của Đồn Công an Thành Tây bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2019 khi bà đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

14. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Chu Thục Vân, ông Hứa Trung Đạo, bà Hứa Trung Lan, và bà Dương Quế Hoa đã bị một nhân viên của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2019 khi đang cùng nhau đọc một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của bà Dương bị lục soát, một máy tính xác tay, các máy in, ấy in, và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu. Các học viên bị đã bị giam trong một trại tạm giam.

15. [Thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Vương Tĩnh bị giam giữ

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, đội trưởng của Phòng 610 và cảnh sát của Cục Công an thành phố Thụy Xương đã bắt giữ bà Vương Tĩnh và đưa bà tới một trại tạm giam. Nhà của bà bị lục soát.

Tham gia bức hại bà Vương:
Dư Dẫn (余引), phó cục trưởng thứ hai, cục công an: +86-13507061901
Thái Báo Chí (蔡报志), giám đốc, trại tạm giam: +86-1387921 4706
Lưu Liên Hợp (刘联合), giáo đạo viên: +86-13507022501
Hà Dục Hồng (何育红), phó giám đốc: +86-13755216449
Tương Ích Linh (蒋益龄): +86-13979271330

16. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Cập Thục Hà bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào tối ngày 14 tháng 7 năm 2019 khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân.

Bà Trương Ngọc Minh bị người của Đội An ninh Nội địa Tuân Hóa bắt giữ tại chợ Bảo Tử Điếm vào ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Ông Vương Kiến, bà Thịnh Kim Linh và chồng bà (không rõ tên), bà Vương Thụy Linh cùng chồng bà (không rõ tên), ông Điều Thư Học, ông Trương Cần, ông Quách, và các học viên khác bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2019.

17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Thụy Liên bị bắt giữ

Bà Lưu Thụy Liên ở thôn Nam Tân Doanh, huyện tự trị dân tộc Mãn Phong Ninh, đã bị đại đội trưởng Trương Bằng Phi cùng các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa địa phương bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu của họ hơn 40 sách Pháp Luân Đại Pháp, giấy in, tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và các tài sản khác.

18. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Ngô Diễm Hồng và bà Lưu Lan Bình bị giam giữ

Ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Ngô Diễm Hồng và bà Lưu Lan Bình đã bị người của Đồn Công an Liên Minh Lộ bắt và giam giữ khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai học viên đã được trả tự do.

19. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Hoài Bình và bà Lưu Ngọc Trân bị bắt giữ

Ông Vương Hoài Bình và bà Lưu Ngọc Trân ở huyện Lâm Chương đã bị bắt giữ vào tối ngày 13 tháng 7 năm 2019 khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà Lưu đã được trả tự do.

20. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Ngô Tiên Văn đối mặt với phiên tòa phi pháp

Ông Ngô Tiên Văn ở thôn Hướng Dương, thị trấn Bắc Châu Tử, quận Đại Thông Hồ bị người của Đồn Công an thị trấn Bắc Châu Tử bắt và đưa tới trại tạm giam huyện Nam vào ngày 5 tháng 3 năm 2019. Hồ sơ vụ án của ông đã được gửi tới viện kiểm sát. Ông Ngô hiện đang đối mặt với phiên tòa phi pháp.

Tham gia bức hại ông Ngô:
Kham Hùng (谌雄), Đồn Công an thị trấn Bắc Châu Tử, quận Đại Thông Hồ: +86-18397582135
Viên Hán Trung (袁汉中): +86-13786787778
Lưu Kiến Bình (刘建平): +86-18973789880
Lưu Hoan (刘欢), Viện Kiểm sát quận Đại Thông Hồ, thành phố Ích Dương: +86-18166281204
Trương Văn (张文): +86-17752715258
Lưu Nghị (刘毅): +86-17752715606

21. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Thông tin cập nhận về bà Hà Tú Vân và bà Dương Lâm Anh

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, cảnh sát của Đồn Công an Quảng Trường bắt và giam giữ bà Hà Tú Vân và bà Dương Lâm Anh vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. Bà Hà và bà Dương đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Hoài Hóa sau 15 ngày bị giam giữ hành chính.

Bà Hà đã được thả, còn bà Dương đã bị Viện Kiểm sát quận Hạc Thành bắt giữ chính thức.

Tham gia bức hại bà Hà và bà Dương:
Đinh (丁), công an, Đồn Công an Quảng Trường: +86-182 0745 0011
Đỗ Kiệt (杜杰), đồn trưởng, Đồn Công an quận Hạc Thành: +86-150 7450 0000
Vương Vĩ (王伟), viện phó kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát quận Hạc Thành: +86-1390745 0126
Điền Diệc Nông (田亦农): +86-13607459822
Vương Ái Quân (王爱军), công tố viên, Viện Kiểm sát khu Hạc Thành: +86-13135250602

22. [Thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Triệu Xuân Thung và các học viên khác bị giam giữ

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Triệu Xuân Thung và các học viên khác bị người của Đồn Công an Lãnh Thủy Than bắt giữ khi đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp tại nhà ông Triệu. Họ đã bị giam trong trại tạm giam Thế Xương của Vĩnh Châu.

23. [Thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam] Bà Quách Minh Thanh bị giam giữ

Bà Quách Minh Thanh, 56 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Sau đó, Viện Kiểm sát quận Nhạc Đường đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Quách vào ngày 9 tháng 7 năm 2019. Sau khi bà bị giam giữ hành chính tại Đồn Công an Hạ Nhiếp Ty 15 ngày, Phân cục Công an huyện Nhạc Đường đã giam giữ hình sự bà vào ngày 27 tháng 6 năm 2019.

24. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Mưu Lạc và bà Vương Húc Hồng bị bắt giữ

Ông Mưu Lạc đã bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương vào ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Bà Vương Húc Hồng của quận Hòa Bình đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2019. Một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bị cảnh sát lấy đi.

25. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Những cáo buộc sai sự thật chống lại các học viên ở Bát Gia Tử đã được chuyển sang tòa án

Những cáo buộc sai sự thật chống lại bà Vương Ngọc San, bà Hồ Kế Hà, bà Thẩm Văn Linh, ông Tề Hướng Tiền, và các cảnh sát của Bát Gia Tử, huyện Kiến Xương đã được chuyển tới tòa án.

Tham gia bức hại các học viên:
Triệu Chí Cương (赵志刚), chánh án, tòa án: +86-13904290966, +86-429-7759001
Cố Khánh Quốc (顾庆国), phó chánh án: +86-13942916066, +86-429-7759002
Dương Trung Vĩ (杨忠伟), viện trưởng, viện kiểm sát: +86-13700198118, +86-429-7712001

26. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Liên Vinh và vợ bị bắt giữ

Ông Trương Liên Vinh và vợ ông (chưa rõ tên) bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Tham gia bức hại vợ chồng ông Liên:
Vương Chấn (王震), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-416-5512076, +86-416-5522800, +86-416-5562002

27. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Thây] Ông Dương Hâm bị bắt giữ

Ông Dương Hâm ở thôn Hồng Kỳ, trấn Cao Gia, quận Vị Tân hiện đang làm việc ở thành phố Tây An. Ông đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát.

28. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ông Tang Kim Đạt bị bắt giữ

Ông Tang Kim Đạt ở tỉnh Hồ Nam đã bị bắt giữ tại nhà ở thành phố Tây An vào ngày 9 tháng 7 năm 2019. Máy tính máy in và các tài sản khác của ông bị tịch thu.

29. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của các học viên ở Vương Cương đã được chuyển sang cho công tố viên

Bà Vu Bình, bà Phùng, bà Ngô Diễm Ba, bà Đại Sĩ Hoa, bà Đại Sỹ Linh, và các học viên khác ở Vương Cương, quận Nam Cương đã bị người của Cục Công an quận Nam Cương bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã trình hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát quận Nam Cương trước ngày 12 tháng 7. Các học viên hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 7

30. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như bị kết án bảy năm tù

Bà Lữ Quan Như bị cảnh sát của Phân cục Công an Nhượng Hồ Lô bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và bị giam trong trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, bà Lữ đã bị kết án bảy năm tù và bị phạt 40.000 tệ.

Bà Lữ đã tuyệt thực, bị suy tim và thổ huyết. Bà được đưa tới phòng cấp cứu và cảnh sát canh chừng bà 24/24.

Tham gia bức hại bà Lữ:
Lạc Đại Vũ (洛大雨), chánh án, Tòa án Trung cấp thành phố Đại Khánh: +86-459-6329236, +86-13895753344
Cố Song Ngạn (顾双彦), phó chánh án: +86-13304591151, +86-459-6829008
Hòa Văn Bình (和文平), phó chánh án: +86-18646660801
Trương Nhuận Bách (张润柏), ủy viên, Ủy ban Thẩm phán: +86-13804689560

31. [Thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lô Văn Nga bị bắt giam

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019, khi bà Lô Văn Nga, một nhân viên của Cục Lâm nghiệp Đông Kinh Thành, đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công thì bị một cảnh sát mặc thường phục bắt và đưa đến Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Công an Lâm nghiệp bắt giữ. Máy tính và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị tịch thu. Bà đã bị giam 10 ngày.

32. [Thành phố Hành Châu, tỉnh Chiết GIang] Ông Mã Quốc Bân bị kết án

Ông Mã Quốc Bân ở tỉnh Hắc Long Giang làm việc ở tỉnh Chiết Giang. Ông đã bị kết án bảy năm sáu tháng tù. Ông bị giam trong Nhà tù Số 4 tỉnh Triết Giang ở thành phố Hàng Châu.

33. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Thịnh Thục Lỵ và bà Khúc Nguyên Chi đối mặt với phiên tòa

Hồ sơ của bà Thịnh Thục Lỵ và bà Khúc Nguyên Chi đã được chuyển tới Tòa án quận Hoàng Đảo. Luật sư của bà Thịnh đã tới gặp bà tại trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 2 tháng 7 năm 2019.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390139.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178763.html

Đăng ngày 26-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share