[MINH HUỆ 18-8-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

Những sinh mệnh bại hoại tại cao tầng đã triển khai những khổ nạn rất to lớn

Những sinh mệnh tại cao tầng đã biến dị khỏi Pháp đang cố gắng hết khả năng để can nhiễu và cản trở các đệ tử Đại Pháp. Những khổ nạn mà các đệ tử phải chịu là rất to lớn, vì những khổ nạn này được triển khai từ các sinh mệnh tại tầng rất cao. Những sinh mệnh cao tầng bại hoại này cũng biết rằng ngay cả chúng nếu chuyển sinh thành sinh mệnh nhân loại cũng không thể nào chịu đựng được những khó nạn này. Ngay cả nếu có chịu đựng được, chúng cũng không thể chịu được trong thời gian lâu như vậy.

Những sinh mệnh bại hoại này đã đặt các đệ tử vào tình thế rất khó khăn. Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải trải qua những sự ngược đãi và tra tấn vô cùng độc ác. Thêm nữa, các đệ tử trong và ngoài Trung Quốc đã phải chịu đựng sự khó khăn về tài chính, khó khăn trong quan hệ tình cảm, tranh cãi trong gia đình và nhiều nữa. Trong không gian này, dù là nhiều điều xuất hiện một cách tình cờ, hay là có vẻ giống như những khó khăn hằng ngày trong cuộc sống, chúng thực sự là những cái bẫy khổ nạn được triển khai bởi các thế lực tà ác. Tôi đã nhìn thấy nhiều đệ tử bị rối loạn bởi những khổ nạn hiểm độc này.

Khi các đệ tử từ bỏ các công việc cần thiết như phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật do gặp phải những thử thách khó khăn và nhiều thứ khác, những sinh mệnh bại hoại này cảm thấy rất hài lòng và thoả mãn. Chúng thường đến gặp Sư phụ và phàn nàn rằng: “Nhìn kìa! Đệ tử của ông đang tu luyện lên cao tầng như thế kia ư. Họ không thể vượt qua được những khổ nạn kia ư?” Điều ấy thấy rất rõ mỗi khi một vài đệ tử, bao gồm cả ở bên ngoài Trung Quốc, không hoàn toàn dành thời gian của họ để giúp Sư phụ Chính Pháp, hay khi chạm trán với một vài khảo nghiệm, họ đã hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện mà Sư phụ đã thiết lập. Do đó các sinh mệnh bại hoại kia thường đến gặp Sư phụ để chế nhạo các đệ tử Đại Pháp, “Có phải tôi đã nói là những đệ tử này không đủ tiêu chuẩn hay sao? Họ không thể vượt qua những khổ nạn này, ông vẫn còn nói đệ tử của ông xuất sắc lắm sao?”

Những sinh mệnh bại hoại này đang chế nhạo khi quan sát việc “SOS: Cứu hộ khẩn cấp” đang cố gắng ở ngoài Trung Quốc bao lâu thì kết thúc. Những sinh mệnh bại hoại này điều khiển những tên cầm đầu tà ác tập trung tấn công vào các trung tâm thông tin chủ chốt và những mạng quan trọng dùng để chuyển các thông tin và tin tức về Đại Pháp. Gần đây tôi đã thấy những tên đầu sỏ tà ác này đã tấn công và làm hỏng máy tính của cha tôi và gây ra rất nhiều khó khăn cho gia đình tôi. Khi cha tôi làm việc Đại Pháp không đủ tốt, những sinh mệnh bại hoaị này đến bảo Sư phụ: “Có thể coi thế là tuyệt diệu không?” Tôi cũng nghe loáng thoáng rằng một vài tên quỷ đã bàn nhau làm thế nào để tạo ra nhiều khổ nạn mạnh mẽ đến ông Giản Hồng Chương, Chủ tịch Pháp Luân Phật học hội Hồng Kông, để những tài liệu giảng rõ sự thật đang được đảm nhận không hoàn thành và không thể chuyển qua Hồng Kông. Tôi lập tức tiêu huỷ những con quỷ này. Khi các đệ tử làm việc tốt và vượt qua được các khó khăn trở ngại để giảng rõ sự thật, những sinh mệnh bại hoại này im lặng lờ đi như thể chúng không nhìn thấy những thành tựu từ các đệ tử vĩ đại làm trong tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ nghe những gì chúng nói như thể chúng như là một đống rác rưởi. Sư phụ thậm chí dường như không nghe. Sư phụ thường trả lời chúng: “Đừng can nhiễu họ, họ là đệ tử của tôi và tôi sẽ an bài”. Nhưng những sinh mệnh cao tầng này không làm theo những gì Sư phụ bảo chúng và chỉ thay đổi rất ít tư tưởng của họ và thôi không tạo ra các khổ nạn cho các đệ tử. Các cựu thế lực vẫn rất ngoan cố; chúng vẫn rất cố gắng tăng áp lực lên các đệ tử. Những áp lực này tất cả đều rất tồi tệ. Tôi đã thấy được tư tưởng của những sinh mệnh thần thánh này hết thảy đều đã bại hoại và không còn trong sạch và chính như tầng nguyên gốc của họ nữa. Nhưng Sư phụ vẫn nói chuyện với những sinh mệnh này và cố gắng thuyết phục chúng. Khi Sư phụ noi chuyện xong với 1 nhóm, 1 nhóm khác lại đến để nói chuyện với Sư phụ. Một số đã bại hoại đến mức không còn cứu độ được nữa, vì vậy chúng bị tiêu huỷ trong khi nói chuyện với Sư phụ về những vấn đề này.

Sư phụ có các hình thức biểu hiện khác nhau tại mỗi không gian. Tất cả các sinh mệnh bại hoại kia đều biết Sư phụ đang Chính Pháp, nhưng không 1 ai trong số họ biết được tầng của Sư phụ cao hơn họ thế nào. Điều này giải thích tại sao chúng lại đủ can đảm làm những việc phá hoại Đại Pháp.

Nhiều sinh mệnh thần thánh đã được chỉnh lại bởi Pháp đã chú ý đến những điều hiện đang xảy ra trên Trái Đất. Họ thường xuyên gặp nhau để thảo luận làm thế nào để giúp nhân loại đắc Pháp và làm thế nào để tăng cường chính niệm cho mọi người. Họ đang làm những gì tốt nhất có thể làm để phát chính niệm vào trong tư tưởng nhân loại.

phát chính niệm là cách mà Sư phụ bảo hộ các đệ tử

Hiện nay, đang có các cuộc chiến xảy ra ở các không gian khác, và những hành động tương ứng trên thế giới là các đệ tử mang Đại Pháp đến với thế giới trong khi giảng rõ sự thật đến công chúng. Mọi hoạt động Đại Pháp là một cuộc chiến ảnh hưởng đến từng tầng từng tầng các không gian. Mọi đệ tử Đại Pháp sẽ trải qua nhiều khía cạnh can nhiễu và ngăn cản được triển khai bởi các sinh mệnh bại hoại cao tầng kia. Đặc biệt là những sinh mệnh bại hoại này cố đưa vào những ảnh hưởng của chúng qua những chỗ gián cách trong các hệ thống khác nhau của vũ trụ, và những chỗ gián cách này lấp đầy nghiệp lực. Tôi đã thấy các đệ tử này với các mức độ tâm tính khác nhau có các gián cách khác nhau. Những ai tâm tính cao thì bị ít hoặc rất ít gián cách không gian; còn ai có tầng tâm tính thấp hơn, thì những gián cách không gian của họ rất phức tạp. Khi xuống tới tầng của người thường, thì những gián cách không gian đó đã rất nhằng nhịt. Khi mà trong trường không gian của một người xấu đã chất rất nhiều nghiệp lực trong những gián cách không gian ấy, thì người đó đã gần như đến mức bị huỷ. Tôi cũng thấy khi một học viên đang đề cao tâm tính, thì một số gián cách trong không gian của họ được cất bỏ đi.

phát chính niệm thực sự là cách mà Sư phụ dùng để bảo vệ các đệ tử. Đấy là tấm chắn bảo hộ các đệ tử được đặt bởi Sư phụ, chúng bảo vệ các đệ tử có thể qua được các khổ nạn lớn lao hiện nay. Chúng ta phát chính niệm và đọc thơ của Sư phụ là vũ khí sắc bén hiệu quả của Sư phụ cho chúng ta để vượt qua được bọn cựu thế lực đang vây quanh các đệ tử. Sự tồn tại của các nhân tố bại hoại trong các trường không gian của các đệ tử cùng các sinh mệnh bại hoại trên cao tầng đang cố gắng sử dụng những thứ bại hoại này để phục vụ cho mục đích của chúng. Khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta làm sạch và giới hạn những thứ bại hoại này. Hiệu quả tức thì của việc phát chính niệm hiển thị trong không gian này là các khổ nạn được triển khai bởi cựu thế lực sẽ được giảm bớt và được giải quyết.

Khi chúng ta phát chính niệm, rất quan trọng là trong 5 phút đầu phải “thanh trừ các niệm đầu bất hảo trong tâm tưởng, nghiệp và các ý niệm xấu hay can nhiễu bên ngoài” (“Bài giảng Pháp tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Canada năm 2001”). Khi tôi đọc lại đoạn giảng Pháp này tôi đã nhìn thấy những thứ không tốt trong tâm tưởng của tôi được phân huỷ. Khi tôi đọc “tưởng tưởng như mình là một vị thần đỉnh thiên độc tôn, to lớn như trời và không ai cao lớn bằng” (“Phát chính niệm” của ban biên tập Minh Huệ). Tôi đã thấy mình thực sự như một vị thần vĩ đại đang phát chính niệm.

Bất cứ khi nào các đệ tử Đại Pháp đang phát chính niệm, cũng có nhiều vị thần trong các không gian khác đang ngồi cạnh chúng ta và họ cũng phát chính niệm vào cùng lúc đó.

“Mệt mỏi” và “Tưởng tượng” đã bại hoại

Những sinh mệnh tà ác đã đến mức độ vô lý và ngu xuẩn hết mức, để ngăn cản các đệ tử và huỷ diệt chúng sinh; chúng thậm chí hy sinh cả thân mình để ngăn cản. Nhiều sinh mệnh thần thánh cũng đã bại hoại, hai trong số đó là “Sự mệt mỏi” và “Tưởng tượng.

“Sự mệt mỏi” là một sinh mệnh để bảo vệ đặc tính của vũ trụ, nhưng nó đã trở nên rất bại hoại. Đầu tiên, nó không nên bị huỷ diệt sớm, và cũng có thể được chỉnh lại. Tuy nhiên, 2 tháng trước đây, nó tham dự vào 1 cuộc họp của các tên qủy đầu sỏ để thảo luận về làm thế nào để phá hoại Đại Pháp, và vậy thì tại thời điểm đó, nó đã bị kết tội bị huỷ diệt. Tôi đã nhìn thấy “Sự mệt mỏi” đã bị Sư phụ tiêu huỷ trong 1 tầng không gian khác. “Sự mệt mỏi” là một trong những tên quỷ đầu sỏ đã can nhiễu nghiêm trọng đến các đệ tử.

Một con quỷ ghê gớm khác là “Sự tưởng tượng”, nó là một sinh mệnh bại hoại tại cao tầng đang can nhiễu và cản trở nghiêm trọng đến các đệ tử. Tuy nhiên, nó không phải là một hình dạng hay khuôn mẫu cố định mà nó thay đổi bất cứ lúc nào và nó hiển nhiên là khác nhau với từng người. Khi một đệ tử gặp phải 1 vấn đề hay mâu thuẫn nào, một khi tư tưởng của người đó máy động, “Sự tưởng tượng” sẽ theo ý niệm đó để ảnh hưởng. Nhiều “Sự tưởng tượng” của các đệ tử là không thực tế hay thực sự. Vì bây giờ thời gian rất gấp và sít sao và các đệ tử Đại Pháp tất cả đều rất bận, bất cứ khi nào một ai đó không chú tâm và tư tưởng người đó dao động, “Sự tương tượng” sẽ chui vào trong tư tưởng của họ. Đôi lúc nó rất nghiêm trọng khi các đệ tử nghi nghờ hay đố kỵ với 1 ai đó và không thể thân mật và cởi mở. Bởi vậy, những gì tồn tại giữa các đệ tử là những thứ [như không hiểu nhau, ngăn cản giao tiếp giữa họ] chúng bị biến đổi bởi “Sự tưởng tượng”. Một vài đệ tử đã không nhận ra được chúng và đấy là nguyên nhân làm trì trệ công việc Đại Pháp.

Giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh là việc đầy ý nghĩa và vĩ đại

Khoảng hơn 1 năm qua, tôi đã nhìn thấy trong vũ trụ ghi lại khoảng 20% các đệ tử Đại Pháp đã tiến đến viên mãn trong tất cả các đệ tử đã đắc Pháp. Bây giờ chắc khoảng 50%, và nhiều thứ vẫn đang thay đổi. Đấy là danh sách tên các đệ tử Đại Pháp và trên danh sách hầu hết là các đệ tử có thể tiến đến viên mãn. Có những ngoặc vuông [] đánh dấu đằng sau tên những đệ tử và mỗi một ngoặc vuông ghi chú các chấp trước mà đệ tử này cần phải bỏ. Những chấp trước này là tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lo sợ và nhiều nữa. Có nhiều chấp trước mà tôi không biết tên của chúng. Danh sách này cũng có những sự kiện được an bài để huỷ bỏ các chấp trước đó.

Đầu tiên, tôi nghĩ là rất khó khăn để trường năng lượng (công) có thể đến được tầng to lớn của không gian bản thể và tầng của vũ trụ. Nhưng tôi đã thấy trường năng lượng (công) của nhiều đệ tử Đại Pháp rất cao và đã vươn đến nhiều tầng lớp của vũ trụ. Một vài đệ tử trường năng lượng (công) của họ đã vượt qua nhiều tầng không đếm xuể của không gian bản thể vĩ đại.

Trong việc giảng rõ sự thật, công của các đệ tử đã tăng cao vượt hết tầng này đến tầng khác của không gian bản thể với tốc độ rất nhanh. Một ngày 1 đệ tử đưa tờ rơi và giải thích sự thật về Đại Pháp với một người thường nào đó, và tư tưởng người này đã có thay đổi và được chỉnh lại. Cùng tại thời điểm đó, tôi đã nhìn thấy công của người đệ tử này đã được đề cao lên nhiều tầng của vũ trụ. Tôi đã rất ngạc nhiên và rất ấn tượng; giảng rõ sự thật đến 1 người thường có hiệu quả vĩ đại đến như vậy. Hiện nay, thực sự là một cơ hội quý báu và hiếm có để tu luyện.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2001/8/18/14978.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2001/8/23/13135.html.

Dịch ngày 28-3-2005, đăng ngày 6-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share