[MINH HUỆ 22-7-2004] Những con ma cà rồng và các con quỷ tầng thấp trong các không gian khác bây giờ hầu hết đã bị trừ khử. Chúng là những tên hắc thủ đang can nhiễu đến tiến trình Chính Pháp và đang làm suy yếu việc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Với sự tiến bộ rất nhanh của tiến trình Chính Pháp, chúng không có chỗ ẩn trốn nên tìm đến núp trong các chấp trước của các đệ tử Đại Pháp. Khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, họ phải thanh lọc không gian của bản thể họ và rũ bỏ chấp trước, nếu không những tên hắc thủ đang ẩn núp của cựu thế lực sẽ không bị loại trừ.

Những tên hắc thủ của cựu thế lực chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ bị tiêu huỷ. Chúng tin rằng chúng đang làm Chính Pháp trong khi Sư phụ Lý chỉ đang thụ động quan sát. Bởi vậy, chúng liên tục làm những điều tồi tệ can nhiễu đến Chính Pháp của Lý Sư phụ và lấy cớ là chúng đang giúp các đệ tử Đại Pháp tu luyện. Sư phụ đã cho chúng nhiều cơ hội và tiêu huỷ những tên ngoan cố và tiếp túc làm điều xấu.

Bây giờ những tên hắc thủ sống trong sợ hãi và tức giận, và dùng các chấp trước của các đệ tử Đại Pháp để gây rối.

Giang Trạch Dân có một thân thể bằng thịt bình thường trong không gian của chúng ta, nhưng khi đó trong các không gian khác nó bao gồm một túi đựng những tên hắc thủ và lạn quỷ của cựu thế lực. Chúng đang làm nhiều việc dơ bẩn không sợ hãi, tức giận và ghen tị. Chúng ghen tị và giận dữ với những xuất sắc vĩ đại và Viên mãn của các đệ tử Đại Pháp sẽ đạt được thông qua tu luyện. Nhưng bọn hắc thủ cần năng lượng để duy trì được bản thân. Khi các đệ tử Đại Pháp có chấp trước lớn mạnh và có những suy nghĩ của người thường, những tên hắc thủ và lạn quỷ này sẽ tích cực can nhiễu để nạp lại năng lượng. Đây là lý do bọn hắc thủ trốn trong các chấp trước của các đệ tử Đại Pháp.

Bây giờ tiến trình Chính Pháp đang tiến đến bề mặt (của không gian chúng ta), và số hắc thủ đã liên tục giảm bớt. Nó giống như một cái cây, một khi sự phát triển, đầy đủ của mùa xuân qua đi, bây giờ rơi rụng còn rất ít, đến lúc trơ trụi như một cành cây mùa đông. Bọn hắc thủ đang không còn khả năng can nhiễu đến các đệ tử nào có chính niệm mạnh mẽ và loại trừ các chấp trước và suy nghĩ của người thường.

(Tiểu đệ tử Sơn Sơn thuật lại, bài được ghi và biên tập trước khi đăng)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/22/80087.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/2/50947.html.

Dịch ngày 7-4-2005, đăng ngày 9-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share