[MINH HUỆ 29-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc các huyện thị ở 11 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 33 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

c4f7c2ace6d119a33f9f138afd76b9f5.jpg

1. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà của bà Ninh Diễm bị lục soát
2. [Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Tân Xuân bị giam giữ
3. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân bị giam giữ
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị kết án tù
5. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ chính thức
6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Mỹ Lệ bị bắt giữ
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia và vợ ông là bà Tôn Thiến Nghị bị giam giữ
8. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Triệu Trường Phúc bị kết án tù
9. [Thiên Tân] Ông Vương Thành Vũ bị bắt giữ
10. [Thiên Tân] Ông Vũ Đông Hồng bị bắt giữ chính thức
12. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Cô Bỉnh Liên Phân mất tích 16 năm
13. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Mẫn bị cầm tù
14. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Quai Diễm bị giam giữ
15. [Thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy] Bà Hàn Ngọc Minh bị bắt giữ
16. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị giam giữ
17. [Thành phố Xích Bích, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Tứ Bảo bị giam giữ
18. [Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị bắt giữ
19. [Huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tào Quế Anh và bà Trần bị giam giữ
20. [Thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bốn học viên bị giam giữ

1. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà của bà Ninh Diễm bị lục soát

Bà Ninh Diễm bị ba cảnh sát mặc thường phục chặn lại bên ngoài nhà bà vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2019. Họ cưỡng chế bà mở cửa nhà, sau đó xông vào và lục soát nơi ở của bà. Các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, cùng lịch chân tướng Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà Ninh đã kháng cự và trốn thoát.

2. [Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Tân Xuân bị giam giữ

Bà Mã Tân Xuân ở thôn Bắc Hà Duyên đã bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu một máy tính bảng và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà Mã hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Mẫu Đan Giang.

Tham gia bức hại bà Mã:
Dương Khánh Phong (杨庆丰), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Đông Ninh: +86-15504532663

3. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân bị giam giữ

Bà Bạch Phượng Yến và bà Lưu Thục Vân đã bị bắt khi đang dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019. Cả hai học viên này sẽ bị giam trong trại tạm giam thành phố Công Chủ Lĩnh 15 ngày.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị kết án tù

Ông Nhạc Nãi Minh bị bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Ông bị Tòa án quận Phong Mãn xét xử vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, và bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 5.000 tệ vào ngày 31 tháng 5.

Ông Nhạc đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm vào ngày 31 tháng 5. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Cát Lâm.

Tham gia bức hại ông Nhạc:
Tiếu Dũng (肖勇), cục phó, Phân cục Công an quận Phong Mãn: +86-432-64662496
Lý (李), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-432-62406774, +86-432-62406773
Chu Bảo Lâm (朱宝林), giám đốc, trại tạm giam: +86-432-64819004, +86-432-64819010, +86-13804417779

5. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ chính thức

Ông Đặng Ngọc Lâm, ông Trương Bằng Trụ, và bà Trương Lỵ Mẫn đã bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, và gần đây, Viện Kiểm sát huyện Hoàn Nhân đã ban hành quyết định bắt giữ chính thức họ.

Tham gia bức hại các học viên:
Tôn Kim Giáp (孙金甲), trợ lý kiểm sát viên, Viện Kiểm sát huyện Hoàn Nhân: +86-24-48860323
Tôn Bá Đào (孙伯涛), kiểm sát trưởng: +86-24-48822229, +86-13941469966
Lý Dục Cương (李毓刚), phó kiểm sát trưởng: +86-24-48828656, +86-24-48861789, +86-15941473789
Truong Trung Thu (张中秋), phó kiểm sát trưởng: +86-24-48829201, +86-13504141260

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Mỹ Lệ bị bắt giữ

Bà Vương Mỹ Lệ ở khu phát triển Kim Châu đã bị người của Đồn Công an Mã Gia Than bắt giữ tại nơi làm việc vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2019.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia và vợ ông là bà Tôn Thiến Nghị bị giam giữ

Ông Vu Hướng Gia bị cảnh sát đường sắt bắt giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Diêu Gia và bị giam trong Phòng 1113.

Vợ ông Vu, bà Tôn Thiến Nghị đã bị bắt vào ngày 26 tháng 5. Bà đã bị đưa tới cùng trại tạm giam đó và hiện đang bị giam trong Phòng 808.

8. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Triệu Trường Phúc bị kết án tù

Ông Triệu Trường Phúc bị Tòa án thành phố Lăng Nguyên kết án bốn năm rưỡi tù giam vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

9. [Thiên Tân] Ông Vương Thành Vũ bị bắt giữ

Ông Vương Thành Vũ ở thôn Trịnh Trang, trấn Hà Tây Vụ, quận Vũ Thanh, đã bị cảnh sát của Đội Hình cảnh của Cục Công an Hương Hà bắt giữ vào chiều ngày 27 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu một máy in, một xe hơi điện, một xe đạp, và một thẻ rút tiền mặt (ATM).

Tham gia bức hại ông Vương:
Cảnh sát: +86-3168322700

10. [Thiên Tân] Ông Vũ Đông Hồng bị bắt giữ chính thức

Ông Vũ Đông Hồng ở tân khu Tân Hải bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát. Ông đã bị bắt giữ chính thức và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Đường Cô.

11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Triệu Nhân Hà và ông Vương Chiêm Sở bị bắt giữ

Bà Triệu Nhân Hà và ông Vương Chiêm Sở ở khu Linh Châu Sơn của quận Hoàng Đảo đã bị người của Đồn Công an Trường Giang Lộ bắt giữ vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2019. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Linh Châu Sơn.

12. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Cô Bỉnh Liên Phân mất tích 16 năm

Cô Bỉnh Liên Phân, 37 tuổi, ở trấn Quảng Trang, huyện Cử đã mất tích 16 năm. Cô từng bị giam trong trại tẩy não và sống trong cảnh bị giam tại nơi cư trú một thời gian. Năm 2003, sau khi cô đi tới thành phố Thọ Quang, gia đình cô đã không còn liên lạc được với cô. Cô mất tích kể từ đó.

Cha của cô Bỉnh đã rất ốm yếu vì nhớ thương con gái. Ông đã qua đời vào ngày 19 tháng 3 năm 2019.

13. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Mẫn bị cầm tù

Bà Trương Tú Mẫn bị người của Đồn Công an Thái Đông ở khu Nhâm Thành bắt giữ vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Gần đây bà đã bị tòa án địa phương kết án năm năm tù.

Bà Trương hiện đang bị giam trong Nhà tù nữ Tế Nam.

14. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Quai Diễm bị giam giữ

Bà Vương Quai Diễm bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2019. Bà đã bị bắt và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 thành phố Bảo Kê.

15. [Thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy] Bà Hàn Ngọc Minh bị bắt giữ

Gần đây, bà Hàn Ngọc Minh đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Hàn:
Hứa Tài Huy (许才辉), đội trưởng, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Sào Hồ: +86-13865218866, +86-551-82629244
Lang Đăng Sơn (郎登山): +86-551-82636817, +86-551-82635018, +86-13505650029
Tang Bình (臧平), giám đốc, trại tạm giam thành phố Sào Hồ: +86-565-82313012, +86-551-82393611, +86-551-82117511, +86-13805656830

16. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị giam giữ

Bà Phan Thành Anh, bà Trần Hồng Anh, và bà Vương Tất Hồng ở Vĩnh Dương, quận Lật Thủy bị người của Đồn Công an Thạch Tưu bắt giữ vào ngày 24 tháng 6 năm 2019, khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Lật Thủy đã lục soát nhà của họ và lấy đi các máy tính và sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ba người phụ nữ này hiện đang bị giam giữ hình sự ở trong trại tạm giam thành phố Nam Kinh.

17. [Thành phố Xích Bích, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Tứ Bảo bị giam giữ

Ông Lý Tứ Bảo bị Cục Công an thành phố Xích Bích bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Ông hiện đang bị giam trong trại tạm giam Xích Bích.

18. [Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Lâm Lệ Quần, bà Trần Sỹ Thiêm, và bà Dương Phượng Lan ở trấn Bình Sơn, huyện Huệ Đông, bị cảnh sát an ninh nội địa bắt giữ vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2019. Các tài liệu Pháp Luân Công ở nhà họ đều bị cảnh sát lấy đi.

19. [Huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tào Quế Anh và bà Trần bị giam giữ

Bà Tào Quế Anh và một nữ học viên họ Trần ở trấn Nguyên Hưng đã bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Lạc Chí lân cận vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Công và hơn 2.000 tệ tiền mặt có in trên thông tin Pháp Luân Công trên đó.

Bà Tào và bà Trần đã bị đưa tới trại tạm giam Bảo Lâm. Bà Cao sẽ bị giam ở đó 15 ngày. Bà Trần bị giam năm ngày và đã trở về nhà.

20. [Thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Hác Ngọc Hoa, bà Lý Phượng Anh, ông Từ Hãn Đông cùng vợ là bà Quế Trân đã bị người của Đội An ninh Nội địa thành phố Tích Lâm Hạo Đặc bắt giữ vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Hác và bà Lý đã bị đưa tới một trại tạm giam. Ông Từ và bà Quế Trân đã bị đưa tới một trại tạm giữ. Ông Từ đã được thả sau 10 ngày, còn bà Quế Trân đã bị chuyển tới một trại tạm giam.

Hồ sơ vụ án của bà nữ học viên đã được chuyển tới Viện Kiểm sát vào ngày 19 tháng 6.

Tham gia bức hại bốn học viên:
Viện Kiểm sát thành phố Tích Lâm Hạo Đặc: +86-479-8817989, +86-479-8817959, +86-479-8817913
Phòng Công tố: +86-479-8817931
Triệu Văn (赵文), kiểm sát trưởng: +86-13904795835
Hàn Quốc Khánh (韩国庆), phó kiểm sát trưởng: +86-15847968882
Bùi Khánh Chúc (裴庆祝): phó kiểm sát trưởng: +86-19904798003, +86-13947926888
Bạch Lập Hoành (白立宏), Phân viện của Viện Kiểm sát minh Tích Lâm Quách Lặc: +86-13947390060
Mạnh Hải (孟海), chánh án, Tòa án thành phố Tích Lâm Hạo Đặc: +86-479-8235028, +86-13304798866


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389332.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178455.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share