[MINH HUỆ 28-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 21 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

74c44547332672b29b0a8ed810c78dfa.jpg

1. [Minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lưu Quế Liên bị giam giữ
2. [Bắc Kinh] Bà Lý Phong Thục bị giam giữ
3. [Bắc Kinh] Bà Mã Tố Phân bị bắt giữ
4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thịnh Hương Mai và bà Vương Anh Quân bị giam giữ
5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Phượng Thực và ông Chu Hỷ Quốc bị giam giữ
6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Quế Do Hỷ bị bắt giữ
8. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Bành Huy Sinh bị giam giữ
9. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Quế Linh bị kết án tù
10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ
11. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Hà Sỹ Quốc bị giam giữ
12. [Huyện Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam] Ông Lý Căn Đường bị bắt giữ
13. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đại Dương Tử bị bắt giữ
14. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cát Anh Kiệt bị ngược đãi ở trong tù
15. [Trùng Khánh] Bà Đặng Hiếu Lan bị giam giữ

1. [Minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lưu Quế Liên bị giam giữ

Ngày 5 tháng 5 năm 2019, bà Lưu Quế Liên ở kỳ Khoa Hữu Trung bị bắt khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị tống giam.

2. [Bắc Kinh] Bà Lý Phong Thục bị giam giữ

Bà Lý Phong Thục ở quận Hoài Nhu đã bị người của Phân cục Công an Hoài Nhu, Đội An ninh Nội địa, Phòng 610 và Đồn Công an Tuyền Hà bắt giữ vào sáng ngày 21 tháng 6 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Hoài Nhu.

Đồn Công an Tuyền Hà: +86-10-69642116

3. [Bắc Kinh] Bà Mã Tố Phân bị bắt giữ

Bà Mã Tố Phân ở thôn Mã Tân Trang, trấn Bắc Tiểu Doanh, quận Thuận Nghĩa, gần đây đã bị bắt tại nơi làm việc bởi người của Đồn Công an Bắc Tiểu Doanh. Nhà của bà bị lục soát.

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thịnh Hương Mai và bà Vương Anh Quân bị giam giữ

Bà Thịnh Hương Mai và bà Vương Anh Quân bị người của Đồn Công an đường Vĩnh Cát quận Nam Quan bắt giữ vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2019, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Thịnh đã bị đưa tới trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân. Bà Vương đã bị đưa tới trại tạm giam Trường Xuân.

5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Phượng Thực và ông Chu Hỷ Quốc bị giam giữ

Bà Lưu Phượng Thực và bà Chu Hỷ Quốc, ngoài 60 tuổi, ở thôn Tân Quốc, hương Đại Cương, trấn Bát Hào, đã bị người của Đồn Công an Bát Hào bắt giữ vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2019. Họ đã bị giam giữ năm ngày.

6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ

Ông Vương Phú Bảo và vợ là bà Nhâm Tú Hồng ở trấn Đào Khu bị bắt vào sáng ngày 26 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách, tài liệu in ấn liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp, cùng một điện thoại di động của bà.

Gia đình ông Lữ Văn Quan và ông Trương Thành Pháp ở khu du lịch Mông Sơn của thành phố Lâm Nghi, còn bà Loại Quế Linh và bà bà Lý Tú Anh ở Đào Khu bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Bách Lâm, huyện Bình Ấp, Lâm Nghi.

Bà Lý và bà Nhâm đã được thả vào buổi tối hôm đó. Bốn học viên còn lại bị đưa tới Phân cục Công an huyện Bình Ấp.

7. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Quế Do Hỷ bị bắt giữ

Ông Quế Do Hỷ, 56 tuổi, ở thôn Tây Phong, trấn Đạo Điền, bị người của Đội An ninh Nội địa thành phố Thọ Quang và Đồn Công an Điền Mã bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2019. Các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu.

8. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Bành Huy Sinh bị giam giữ

Ông Bành Huy Sinh ở thành phố Phổ Ninh bị bắt giữ trên đường cao tốc Thâm Quyến ở thành phố Phổ Ninh vào ngày 16 tháng 6 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Tam Thủy.

9. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Quế Linh bị kết án tù

Bà Vương Quế Linh bị Tòa án thành phố Trác Châu kết án hai năm tù và phạt 2.000 tệ vào ngày 7 tháng 5 năm 2019.

10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Phan Thư Hà, bà Thụy Trân và bà Song Mai bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công vào sáng ngày 26 tháng 6 năm 2019. Bà Phan và bà Song Mai đã được thả vào buổi tối hôm đó, còn bà Thụy Trân đã bị đưa tới trại tạm giam Chính Định.

11. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Hà Sỹ Quốc bị giam giữ

Ông Hà Sỹ Quốc bị tra ra là học viên Pháp Luân Công khi cảnh sát giao thông kiểm tra thẻ căn cước của ông tại chỗ giao giới giữa huyện Vĩnh Niên và thành phố Sa Hà vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Ông bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Vĩnh Niên bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính và một máy in của ông.

Ông Hà bị giam 15 ngày, và gia đình bị tống tiền 2.000 tệ.

Tham gia bức hại ông Hà:
Hầu Hùng Đào (侯雄涛), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13722480111

12. [Huyện Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam] Ông Lý Căn Đường bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, cảnh sát của Đồn Công an Trương Long đã kéo đến nhà ông Lý Căn Đường, ngoài 60 tuổi, ở thôn Trung Lưu Hà, hương Trương Long để bắt giữ ông và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông.

Tham gia bức hại ông Lý:
Đổng Tiểu Vĩ (董小伟), đồn trưởng, Đồn Công an Trương Long: +86-15737215719

13. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đại Dương Tử bị bắt

Bà Đại Dương Tử ở quận Vọng Hoa bị bắt và đưa tới trại tạm giam Nam Câu. Tuy nhiên, các nhà chức trách của trại đã từ chối nhận bà bởi huyết áp của bà cao. Bà Đại Dương Tử đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

14. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cát Anh Kiệt bị ngược đãi ở trong tù

Bà Cát Anh Kiệt, bị kết án bảy năm tù giam, và giam trong Đội 5, Khu 9, Nhà tù Nữ thành phố Thẩm Dương, và bà thường xuyên bị đánh đập ở trong tù.

15. [Trùng Khánh] Bà Đặng Hiếu Lan bị giam giữ

Bà Đặng Hiếu Lan ở quận Nam An đã bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở Nam Bình vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019. Bà bị người của Đồn Công an Nam Bình bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, và các lịch chân tướng Pháp Luân Công của bà bị cảnh sát lấy đi.

Bà Đặng đã bị tống giam trong trại tạm giam Nam An 10 ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/28/389308.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178447.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share