Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 288: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Đề cao tâm tính trong quá trình khởi kiện Giang Trạch Dân, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục.

Download


Đăng ngày 02-9-2019

Share