Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 21-07-2019] Pháp Luân Công, một môn tu luyện nhằm nâng cao tâm trí và thân thể được phổ truyền ở Trung Quốc từ năm 1992, đã bị bức hại suốt 20 năm qua tại nước này, khiến các học viên đã phải chịu sự tra tấn không cách nào diễn tả. Đức đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Baerbel Kofler, Ủy viên Liên bang về Chính sách Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo, đã đăng một bản tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức nhằm lên án Bắc Kinh vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.

bee4aa3f22cb24ef415678b65bfed128.jpg

Ảnh chụp từ trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức: Tiến sỹ Baerbel Kofler, Ủy viên Liên bang về Chính sách Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo, đã công bố một bản tin lên án Bắc Kinh vì bức hại Pháp Luân Công.

Bản tin nêu rõ: “Trong 20 năm qua, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đối xử tàn bạo với các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và giam giữ không theo thủ tục pháp lý. Đã có nhiều báo cáo cho thấy các học viên bị tra tấn, thậm chí mất mạng trong thời gian bị giam giữ. Đến nay, cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm, tôi vô cùng quan ngại về việc các học viên ở Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.”

Tiến sỹ Kofler yêu cầu Bắc Kinh phải “tuân thủ các thông lệ quốc tế và luật pháp Trung Quốc trong việc bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền của các học viên Pháp Luân Công”.

Bà yêu cầu Bắc Kinh trả lời “các cáo buộc nghiêm trọng về những năm thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ”, và “lập tức nâng cao tính minh bạch đối với các nguồn cung nội tạng cho các ca cấy ghép, cũng như để các nhà quan sát độc lập được tự do ra vào các cơ sở giam giữ”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390329.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178567.html

Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share