[MINH HUỆ 18-07-2019] Để nhiều người biết và hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), Ban Biên tập Minh Huệ (minghui.org) đã ra mắt Trung tâm Xuất bản Minh Huệ, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh xuất bản sách và tạp chí dạng in và điện tử, các bài viết, và tài liệu đa phương tiện, cũng như tham gia vào các sự kiện liên quan.

Các ấn phẩm này sẽ tập trung vào 1) lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm những cải thiện về sức khỏe và tinh thần; 2) báo cáo từ các nhân chứng trực tiếp về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công tại nước này; và 3) các yếu tố văn hóa truyền thống liên quan đến việc đề cao nhân cách, tu dưỡng tự thân.

87e3578a50afec4e75b8be351f2fef45.jpg

Ảnh chụp màn hình trang web của Trung tâm Xuất bản Minh Huệ (https://www.mhpublishing.org)

Minh Huệ công bố bản tiếng Anh của Báo cáo Nhân quyền đánh dấu 20 năm diễn ra cuộc bức hại

Trung tâm Xuất bản Minh Huệ đã xuất bản bản tiếng Anh của Báo cáo Nhân quyền Minh Huệ, trong đó trình bày toàn diện về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng khi giữ vững đức tin của họ. Báo cáo căn cứ vào dữ liệu và các bằng chứng trực tiếp do Minh Huệ thu thập trong hai thập kỷ qua.

Báo cáo tiếng Anh gồm có sáu phần sau:

Phần I: Báo cáo bức hại (đặc điểm, thủ đoạn, mức độ nghiêm trọng, và các vi phạm nhân quyền)
Phần II: Tình hình hiện tại của Pháp Luân Công
Phần III: Những thủ phạm chính của cuộc bức hại
Phần IV: 250.000 đơn kiện Giang Trạch Dân
Phần V: Lật tẩy chiến dịch tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ
Phần VI: Thu hoạch nội tạng: Tội ác chưa từng có

Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ giúp nhiều người hiểu rõ hơn về cuộc bức hại và những vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178497.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share