[MINH HUỆ 28-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 27 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

0c921da604c24ef674a3917945518487.jpg

1. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Lý Á
2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Tín bị giam giữ
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Trương Tú Chi đã bị chuyển tới viện kiểm sát
4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Dương Á Kiệt bị giam giữ
5. [Bắc Kinh] Bà Lương Xuân Lệ và bà Thân bị bắt giữ
​6. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Diễm Mẫn và bà Lý Tú Như bị giam giữ
7. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Không rõ tung tích của bà Giả Nhụy Lăng
8. [Thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy] 12 học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Năm học viên bị bắt giữ, hiện vẫn chưa rõ tung tích
10. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân bị giam giữ

1. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc]Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Lý Á

Ngày 8 tháng 5 năm 2019, người của Đồn Công an Kiến Lan Lộ, trực thuộc Phân cục Công an Khu Thất Lý Hà, đã bắt giữ bà Lý Á. Bà bị giam trong trại tạm giam Thất Lý Hà và sau đó bị ai đó đưa đi vào ngày 19 tháng 5. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Tín bị giam giữ

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, ông Trương Tín bị bắt tại Nhà ga xe lửa Ô Lỗ Mộc Tề khi ông đang trên đường tới Tân Cương. Ông bị giam 15 ngày.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Trương Tú Chi đã chuyển tới viện kiểm sát

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Hoàng Cô và Đồn Công an Liêu Hà đã bắt giữ bà Trương Tú Chi tại nhà. Hiện hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Hoàng Cô.

Tham gia bức hại bà Trương:
Triệu Hồng Đào (赵洪涛), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Hoàng Cô: +86-24-86402363, +86-24-86404354, +86-13904024113
Tống Chí Minh (宋志明), cảnh sát: +86-18640567299
Lý (李某), cảnh sát phụ trách vụ án, Đồn Công an Liêu Hà: +86-17612455739
Dương Nghĩa Dao (杨义瑶), công tố viên, Viện Kiểm sát Khu Hoàng Cô:+86-24-86403033, +86-24-86459811
Vương Nhất Như (王一茹), công tố viên: +86-24-86459992

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Dương Á Kiệt bị giam giữ

Học viên Dương Á Kiệt, 70 tuổi, đã bị người của Đội An ninh Nội địa Khu Hoàng Cô và Đồn Công an Xá Lợi Tháp bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Học viên Dương đã bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương, và đã bị bắt giữ chính thức.

Tham gia bức hại học viên Dương:
Triệu Hồng Đào (赵洪涛), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Khu Hoàng Cô: +86-24-86404354, +86-24-86407653
Lâm Chí Vĩ (林志伟), đội trưởng, Đồn Công an Xá Lợi Tháp: +86-24-86720256
Viện Kiểm sát Khu Hoàng Cô: +86-24-86402000

5. [Bắc Kinh] Bà Lương Xuân Lệ và bà Thân bị bắt giữ

Bà Lương Xuân Lệ và bà Thân bị cảnh sát của Đồn Công an khu phố Củng Thần ở khu Phòng Sơn bắt giữ vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công của họ bị lấy đi.

6. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Diễm Mẫn và bà Lý Tú Như bị giam giữ

Bà Triệu Diễm Mẫn và bà Lý Tú Như bị người của Đồn Công an Cựu Thành bắt giữ vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới trại tạm giam Huyện Thiên Tây.

Bà Triệu đã được thả vào ngày 19 tháng 5 vì huyết áp cao. Bà Lý bị giam 10 ngày.

7. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Không rõ tung tích của bà Giả Nhụy Lăng

Bà Giả Nhụy Lăng bị người của Phân cục Công an Khu Trường An bắt giữ vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Giả.

8. [Thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy] 12 học viên bị bắt giữ

Cảnh sát của Cục Công an Thành phố Bạc Châu và Phân cục Công an Khu Tiếu Thành đã bắt giữ 12 học viên vào ngày 17 tháng 4 năm 2019.

Bốn người con gái của bà Vương Ngọc Lan, cùng bà Khương Kiến Mỹ hiện đang bị giam trong trại tạm giam Bạc Châu. Bà Giả Tố Linh đã bị đưa tới Trại tẩy não Huyện Qua Dương. Sáu học viên khác đã được thả.

Tham gia bức hại các học viên:
Mạnh Tường Quốc (孟祥国), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Bạc Châu:+86-558-5233001, +86-19805677677
Vương Á Châu (王亚州), phó cục trưởng: +86-558-5233566, +86-13909686866
Trương Khôn (张坤), phó cục trưởng: +86-558-5233006, +86-17756766999,+86-13805671826
Cam Thiệu Văn (甘绍文), phó cục trưởng: +86-558-5233316, +86-18956888668

9. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Năm học viên bị bắt giữ, hiện vẫn chưa rõ tung tích

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, cảnh sát của Phân cục Công an Đông Giao đã bắt giữ bà Trần Ái Lan, bà Tề Chi Liên, bà Ngưu Học Trân, bà Lý Thượng Trân, và bà Ân tại nhà bà Trần. Cảnh sát đã lục soát nơi cư trú của họ. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của các học viên.

10. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân bị giam giữ

Bà Hứa Tú Phân ở khu Phòng Sơn bị Lỗ Thôn (phó đồn trưởng) và các cảnh sát khác của Đồn Công an Lương Hương bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Phòng Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/87976.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178053.html

Đăng ngày 04-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share