[MINH HUỆ 14-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Kể từ đó, pháp môn này đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Năm 2000, ngày 13 tháng 5 đã được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, các quan chức đắc cử ở Canada đã gửi thư chúc mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tán dương Pháp Luân Công.

Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn để kiếm lời. Họ kêu gọi sự thay đổi ở Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại này.

16ba5a16b1197a07edfb2fe6cb55ec7e.jpg

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Andrew Scheer, lãnh đạo lâm thời của phe đối lập

b6b25cee95777ce081f11b4cdcd6f6fa.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Andrew Scheer

bb77c499888759ba07d64e499626ca2a.jpg

Ông Thomas Molloy, tỉnh trưởng tỉnh Saskatchewan

fe86c25cf1704a61d0b6e599dbc16501.jpg

Thư chúc mừng của tỉnh trưởng Thomas Molloy

5d5b86e6e9b8afc00315bf4fece32009.jpg

Nghị sỹ Candice Bergen, Lãnh đạo Đảng Bảo thủ

0cb321f696e143a9c848ea0c19d521d5.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Candice Bergen

a93924f7f92cd7483a1a7c7c71ab48f7.jpg

Nghị sỹ Ngô Thanh Hải

4aa3c0af8213e45577ecb55524709daf.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Ngô Thanh Hải

21330f61b2e353d4e2312fa872dee83b.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro

daf8e0408999845e62119f527d077c4e.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Judy Sgro

eb105a07e74e00d9ea4acc6238080d4c.jpg

Ông Gene Makowsky, Bộ trưởng Công viên, Văn hóa và Thể thao Tỉnh Saskatchewan

62ae14027484af62436ad7af7e407096.jpg

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Gene Makowsky

8c1a53fec04ca6c76f972bebd3009409.jpg

Ông Ryan Meili, Lãnh đạo phe đối lập chính thức ở Saskatchewan

a15270862101ddc92c3220a8635adcaa.jpg

Thư chúc mừng của ông Ryan Meili

a49861514665d17c31aea41be41badc6.jpg

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj

b6967e97fb104e64add7fdc3ee1fa6a4.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj

a1c79f09cd62eb37fe705b4e6f263b97.jpg

Nghị sỹ James Bezan

157388b052531aa874c48019d36ff7bd.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ James Bezan

49cc2ad7eb868f111f64507b6d2ab3d5.jpg

Nghị sỹ Daniel Blaikie

4e27b742e6be998f607a4bb589551cae.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Daniel Blaikie

7f083c7d8fa9cf30698b2715c3626e8e.jpg

Nghị sỹ John Brassard

3ea589e1c58f946eea1abe510d24af25.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ John Brassard

db17effc1f907b6a69ccbef755c3a353.jpg

Nghị sỹ Nathaniel Erskine-Smith

c3b1f3c99a6335055b7540c873c69f26.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Nathaniel Erskine-Smith

6105dd022669a017ee72519e68b14e41.jpg

Nghị sỹ Harold Albrecht

512ae805028fabc0f0f4edef159e0834.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Harold Albrecht

9939b063c1b15ec4bee9978b78a73cb9.jpg

Nghị sỹ Ted Falk

e0fbac91ef08a0ce606664c4f6bfa745.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Ted Falk

3f9cf3c35516b24a1ae61fb5d4db4417.jpg

Nghị sỹ David Anderson

632d103dfb638d7a8d53bb20c6c0d7e6.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ David Anderson

b709b01815ee78e59f00531e9b32e7dc.jpg

Ông Mike Schreiner, Nghị sỹ tỉnh Ontario

6f7a27bb327483d76147abd7aaf81b31.jpg

Thư chúc mừng của ông Mike Schreiner, Nghị sỹ tỉnh Ontario

208c5812dd523fccf98786a498975d1f.jpg

Ông Parm Gill, Nghị sỹ tỉnh Ontario

347d0cf2323fb2f7c4be05a5857b77d5.jpg

Thư chúc mừng của ông Parm Gill, Nghị sỹ tỉnh Ontario

245d05f201afcd1c5ac0b8724f0804c4.jpg

Ông Doug Downey, Nghị sỹ tỉnh Ontario

6bd22c6d7e76ef595d57154ecf797df6.jpg

Thư chúc mừng của ông Doug Downey, Nghị sỹ tỉnh Ontario

f001e561879bf4a48562b6cd88124480.jpg

Bà Bhutila Karpoche, Nghị sỹ tỉnh Ontario

34fdf37cdbabcc2878d47d84ff110859.jpg

Thư chúc mừng của bà Bhutila Karpoche, Nghị sỹ tỉnh Ontario

bd733eb8779fa56186b70428ffafa8c0.jpg

Bà Jill Dunlop, Nghị sỹ tỉnh Ontario

456bd023b71e50666d2577478d07068e.jpg

Thư chúc mừng của bà Jill Dunlop, Nghị sỹ tỉnh Ontario

6b95d80dbf09008d010fbed43b2b751b.jpg

Bà Suze Morrison, Nghị sỹ tỉnh Ontario

ab8c208586a9b6111921c50418c662a4.jpg

Thư chúc mừng của bà Suze Morrison, Nghị sỹ tỉnh Ontario

1ed2b0a3c15b49d1a81ac0c59d2ccfd7.jpg

Bà Monique Taylor, Nghị sỹ tỉnh Ontario

0dfd6a013078d58b07a72261b13db2cc.jpg

Thư chúc mừng của bà Monique Taylor, Nghị sỹ tỉnh Ontario

02d0fbd5ffd9c2e6df5247ac25e970a2.jpg

Ông Chris Glover, Nghị sỹ tỉnh Ontario

4a3c4bc5259e385fc60d7c54599d63a2.jpg

Thư chúc mừng của ông Chris Glover, Nghị sỹ tỉnh Ontario


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177657.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share