[MINH HUỆ 14-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn, giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Kể từ đó, pháp môn đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia.

Vào năm 2000, ngày 13 tháng 5 đã được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, nhiều thành phố của Canada đã tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, hoặc gửi thư chúc mừng và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

1fc7acc7f28be971e464a9103ff7ae4b.jpg

Tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Amherstburg

9402799cfeff8c7e0ead58db8af38193.jpg

Thị trưởng Michael Fougerecủa thành phốRegina tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

00205354bcd6b29855c8ac9bfd3acee5.jpg

Tuyên bố của thành phố Saskatoon

56e35a06e802e52bacab8964cb069061.jpg

Thị trưởng Gord Krantzcủa thành phốMilton tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

ea442ba5def43d720d30d7e3a2177772.jpg

Thị trưởng Diane Therriencủa thành phốPeterborough tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

07fa63e9dca37e34a606b7066a903785.jpg

Thị trưởng Bernadette Clement của thành phố Cornwall tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

afbd2f7e0f4d7fc18f579c5133bfab5d.jpg

Thành phố North Bay tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

1930a7bffcc7104cfff8e6a4540260df.jpg

Thị trưởng Steve Clarke của thành phốOrillia tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

7d270a19ad264475b2b2f65782ab704a.jpg

Thành phố Quinte West tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

e48538b995dcf3b04a9bc936ef05ffea.jpg

Thành phố Wabush tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

f81b27af2549b98354e44caef8185d5b.jpg

Thị trưởng Brian Bowman của thành phố Winnipeg

21fa6cf82d86d3eae2b5d93a48d123d4.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Brian Bowman

3765495725a04d8d6c5834df324c9478.jpg

Bà Dristyn Wong-Tam, ủy viên của khu 27 Toronto Centre-Rosedale thuộc Hội đồng Thành phố Toronto

b2cece9eff07168e780cd53ff0895622.jpg

Thư chúc mừng của bà Kristyn Wong-Tam

8160532661eff4a1df66985ea53abf8e.jpg

Ông Brad Bradford, ủy viên của Beaches-East York thuộc Hội đồng Thành phố Toronto

4ca06b54d668fd523b80ccd6bfe349e7.jpg

Thư chúc mừng của ông Brad Bradford

6eff485c791ae41d93f9f5bcfbcdf9e0.jpg

Ông Josh Matlow, ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto

cc3de406cad96d34bdc68712ee1d4600.jpg

Thư của ông Josh Matlow

39e14f141ffbd72fd655af8f5879e1eb.jpg

Thị trưởng Dan Carter của Oshawa, Ontario

f1f5b1f90dded185ab595e35d70ec4f3.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Dan Carter

954b7a086c5458b6e02d6e00b695d938.jpg

Thị trưởng Jeff Lehman của thành phố Barrie

759ce0f01b390fd79894f1d8c62ba686.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Jeff Lehman

d8f757112e2b1caa58ac60078f337205.jpg

Thị trưởng Walter Sendzik của thành phố St.Catharine

5c146200272f1dfd86892fa7a02c3d78.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Walter Sendzik

40b8fc8a6d046725f09bb877bba8b982.jpg

Thị trưởng Marianne Meed Ward của thành phố Burlington

5b58a045307c2785087aa972b08a176f.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Marianne Meed Ward

4205196f9a2e10e5fd11749aad83b54a.jpg

Thị trưởng Sheryl Spence của thành phố Warman

f46cf613b9fdd8783ced864da8dc2a55.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Sheryl Spence

f91dcce79391d27929587eb921e9117a.jpg

Thị trưởng Betty Disero của thành phố Niagara On The Lake

1925db0198a83de89c892e9ed605e3d1.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Betty Disero

298488831502a25ced04d3a6e828b10f.jpg

Thị trưởng Mike Bradley của thành phố Sarnia

f3c184cc1d869a089be10b3a3fb01a05.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Mike Bradley

ce5e4ab85d919ab3ffce18f3dbe4bf3c.jpg

Thị trưởng Allan Alls của thành phố Erin

52b27edca0f9f8d16219233b6fd22afe.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Allan Alls

94aa9d04194ef5b28820210323c26a76.jpg

Thị trưởng Christian C. Provenzano của thành phố Sault Ste. Mariev

2c78050c4190915b1acec33f53b4a52e.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Christian C. Provenzano


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387299.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177661.html

Đăng ngày 21-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share