[MINH HUỆ 19-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền xuất ra công chúng tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 . Kể từ đó, môn tu luyện này đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào năm 2000. Nhân dịp 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, các quan chức đắc cử tại Úc đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

9473d8cd263e28034ac37bed11be3860.jpg

Ông Andrew Wilson, Thị trưởng Thành phố Parramatta trao thư công nhận của mình cho Tiến sỹ Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc

673cfd0bf3ddf1f64377c4e73e25e42c.jpg

f53949ba0de1c01168edc7e92ed1099b.jpg

Bằng công nhận và bức thư của Thị trưởng Andrew Wilson

f95ce984a71d8c33e88a28021481c8e8.jpg

Bức thư bày tỏ sự ủng hộ của ông George Christensen, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho bang Queensland

ba4a4f14ad02903cfee1a4aec11a47ef.jpg

Thư cảm ơn của ông Graham Perrett, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho quận Moreton

3da694579bcd5323fae222ea52baf394.jpg

Thư của Tiến sỹ Richard Di Natale, Thượng nghị sỹ tiểu bang Victoria, Lãnh đạo của Đảng Xanh Úc

ddf744b3c386fad5c1e56426fdfa047c.jpg

Thư của bà Cindy McLeish, Nghị sỹ Quốc hội đại diện bang Eildon, Phó chủ tịch Đảng Tự do

84d563cea54b18f92159564c8609e262.jpg

Thư của Phó Chủ tịch Maree Edwards của Hội đồng Lập pháp

a6882d2ee1323e047c56e67ce6cc5c2e.jpg

Thư của Nghị sỹ Quốc hội Christain A.C. Rowan

caa2d2248f027c66b733d01d2eefd3f3.jpg

Thư của ông Scott Buchholz, Nghị sỹ Quốc hội đại diện bang Wright

5e2b67fc160fe9fc5d7e45064266f11c.jpg

Thư chúc mừng của ông Paul Ng, Thị trưởng Thành phố Cannin

3c6900d94151ab629a12a67cb4a841f3.jpg

Thư của ông Mark Irwin, Thị trưởng Thành phố Stirling

855be157cef3692cf377e729fa33b815.jpg

Thư của ông Tammy Franks, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc

eb86ee78823989984353376353c6a757.jpg

Thư của Ủy viên Dawn Crichlow của Hội đồng Thành phố Gold Coast (Bờ biển vàng)

3d34dba3e6503ed725453ffaa166e372.jpg

Thư của bà Larissa Waters, Thượng nghị Liên bang đại diện bang Queensland

02554107b88c6f7724678d708461a203.jpg

Thư của Nghị sỹ Quốc hội David Janetzki

f0b2da2bd23124d8807b6c143b01a24b.jpg

Thư của ông Russell Northe, Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria, thành phố Morwell

3dea186e8ce05ee3d5cc67ba51bdaca8.jpg

Thư của ông Jim McDonald, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho Lockyer

f074e8e31df60b15456bac6896fa2dd4.jpg

Thư của ông Tim Wilson, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho Goldstein

7e0ba11f3cd2c07c41eda07e2d03b0c0.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Janet Rice

6f4dedfd2d723f579a7391cf8b54a3a3.jpg

Thư của bà Margaret O’Rourke, Thị trưởng Thành phố Greater Bendigo

7ebca837e63409bac72c1d17dd4fb5aa.jpg

Thư của Darren Everard, quyền Thị trưởng của Fraser Coast

9598a7c1fe91dc1d853e7ff797072cff.jpg

Thư của ông Peter Matic, Ủy viên Hội đồng Brisbane

6bd410498ecd601891be50a7625f2ccc.jpg

Thư của ông Jonathan Sri, Ủy viên Hội đồng Brisbane

01335ae3cf492a4d6521240987817d7c.jpg

Thư của ông Glenn Tozer, Ủy viên của Gold Coast

75610dd54da7fb8881847a7c587fc1d2.jpg

Thư của ông Paul Golle, Ủy viên Hội đồng Thành phố Redland

973e20dd7de3943c9dd3181b2d5a5a34.jpg

Thư của ông Murray Elliott, Ủy viên Hội đồng Thành phố Redland

09c97d413a07e12c08fbf9462996499d.jpg

Thư của ông Ogy Simic, Ủy viên Hội đồng Port Phillip

20d300507cf6c1ab07a2a1c01d4302b8.jpg

Thư của Chủ tịch Sreeni Pillamarri của Công ty Liên hiệp hội Ấn Độ

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

Úc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387373.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177677.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share