Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, môn tu luyện này đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Đại sư Lý, học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý.

Các học viên cũng tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác do chính quyền nước này bảo hộ.

Báo cáo này bao gồm các sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Áo, Ý, Bồ Đào Nha, Đức và Hà Lan.

Vienna, Áo: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm Vienna

Các học viên Pháp Luân Công tại Áo đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm tại Quảng trường Stephansplatz ở trung tâm thành phố Vienna vào ngày 11 tháng 5 năm 2019.

2deb358bf099fb4c451615f8e5b1183b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Áo kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Vienna

7f220826f254f375fa4c115b2d90f90c.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

409f594f599ece5598348a8f6b04587d.jpg

9b6ad0711f3323fb8302aebc52a8759f.jpg

1d568f6cf929b9b47358038094c9a26d.jpg

f1bb8a3eb3c810c6cad8892c8c812dd4.jpg

50b3a0820dbf1f7c1cdf6f099c246121.jpg

e8ff7ee01f05fb8bae1d1d60158c8823.jpg

c62431a093eacb33ed40dc78a5f47e59.jpg

Người qua đường quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công

7d1f357322b76fcf73475cd0ab059574.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Milan, Ý: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Đại Pháp trong hai ngày tại Milan, Ý vào cuối tuần trước ngày 13 tháng 5 năm 2019.

789a7c6bbcd79e8e26906778c7c2e8c9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Ý kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Milan

9cc702d665e47ad8bd7bda5ff8331ff1.jpg

f2ef25449d38c14305dfa3cabf814faa.jpg

80e3848c0cd5022101c35044ed7c8bbb.jpg

a45e2e8427739d68912e2942566efff2.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường ở trung tâm thành phố Milan vào ngày 11 tháng 5 năm 2019

ed3fe8538c47f02f41d3854b7d7ab1a5.jpg

Một du khách tập theo các động tác tay của các học viên vào ngày 20 tháng 5 năm 2019

c8726f783dd9e7910b9734cbc8b51915.jpg

Một người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 5

Lisbon, Bồ Đào Nha: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 12 tháng 5 năm 2019.

e9602481266880b7aae90cfbf93adb9a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cùng học các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công

c11b0c377608071a8b3b2cbf505f4403.jpg

Các bài công pháp Pháp Luân Công

d3713e73cbc17a67cb04d2204f3616f1.jpg

Hướng dẫn luyện các bài công Pháp Luân Công

9abee01fe12ed9fa43f74491f6d884bc.jpg

Một du khách tự hào khoe bông hoa sen giấy do cô tự làm

e6ee071f95d9e1aa900ce07da93b8173.jpg

4464cd60adca71341aa5758f0f7990b1.jpg

82819f723d8e8864249debc29a2780a0.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng

Munich, Đức: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Công Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Marienplatz ở Munich, Đức vào ngày 12 tháng 5 năm 2019.

5bf3b3e1dfa6c47bccc400805471ecb2.jpg

Ảnh chụp tập thể các học viên Pháp Luân Công

dbcb9ebc779c299378f758387e0d8547.jpg

61849739950cd91e4e4685f070dc3f6f.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công dưới mưa

317140ad9426439bc384e00e8ca02999.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Amsterdam, Hà Lan: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Dam ở Amsterdam vào ngày 12 tháng 5 năm 2019.

dd8b8d91d855d1f4cb8bd679e4197a3f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Dam nổi tiếng ở Amsterdam, Hà Lan vào ngày 12 tháng 5 năm 2019

6cbe68b2980f6bd846651e69f44102ad.jpg

e960c71336bdbfd5a4d5fd8c410db946.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

04dda2256eae69bd6cde52ed52ab10af.jpg

Biểu diễn trống lưng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177694.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share