[MINH HUỆ 18-05-2019] Ngày 13 tháng 5 được khắp nơi trên thế giới công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Lần đầu được tổ chức vào năm 2000, năm 2019 này đánh dấu kỷ niệm lần thứ 20 của ngày lễ tràn ngập niềm vui này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ đã tổ chức các buổi học Pháp và luyện công tập thể, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo tại các thành phố để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Các học viên cũng tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang tiếp diễn với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Nagpur

Tại thành phố Nagpur, các học viên đã tổ chức một hội thảo ở Shrimant Purnachand Buti Sabhagrah. Rất nhiều người đã nhiệt tình tham gia học các bài công pháp.

Các học viên cũng tổ chức luyện công và học Pháp tập thể, còn các học viên nhỏ tuổi biểu diễn các bài công pháp.

7528ed111e8b0dc0d236102cfcae4dc4.jpg

Các học viên ở Nagpur cùng nhau tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019

8e5e6fe3fdfc646a27fb36ee798f23d3.jpg

Các học viên ở Nagpur tổ chức hội thảo và hướng dẫn bài công pháp thứ hai

79afb687b30ee9939facaf128ae4843b.jpg

Nhóm học Pháp ở Nagpur, Ấn Độ nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

82ef6d030149265a58718af6996013b9.jpg

Các học viên ở Nagpur luyện công tập thể nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019

4d2acc1023775ccb4ff267bd87ae8bab.jpg

Các học viên nhỏ tuổi ở Nagpur luyện bài công pháp thứ hai

Hyderabad

Tại Hyderabad, các học viên đã tổ chức một sự kiện lớn ở Tyagaraya Gana Sabha. Họ phân phát tờ rơi, hướng dẫn các bài công pháp, và trình chiếu bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” và các bộ phim khác về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sự kiện đã được các phương tiện truyền thông đưa tin.

35e2ce1698d7eb47f4b3ceaf6aa4228b.jpg

Công chúng đến xem phim và học bài công pháp thứ hai

8295ea4161cf4a1a055b5ca7bed6fd7a.jpg

Bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” cùng các bộ phim khác đã được trình chiếu tại Hyderabad

Pune

Tại Pune, các học viên đã tổ chức luyện công tập thể tại một công viên và phân phát tờ rơi giới thiệu về pháp môn.

413efaf7d6afaf404a13bf59e2b09759.jpg

Các học viên ở Pune luyện bài công pháp thứ hai tại một công viên ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a64ce7ea2128c835cb8dc1933815615a.jpg

Các học viên ở Pune gửi lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bangalore

Tại Bangalore, một nhóm các học viên đã tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Kumara và phát tờ rơi.

Các thành phố khác

Tại Kolkata, Delhi, Hyderabad và các thành phố khác, các học viên địa phương đã hướng dẫn các bài công pháp cho công chúng và chia sẻ thông điệp về Chân – Thiện – Nhẫn – nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177659.html

Đăng ngày 20-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share