Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2018] Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này nhiều lần trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Mọi người đều biết, trong Phật giáo có cuốn sách nhỏ tên là «Tây phương Cực Lạc thế giới du ký», kể rằng một tăng nhân kia đả toạ luyện công, nguyên thần [bay] đến thế giới Cực Lạc xem ngắm cảnh tượng [nơi ấy]; hết một ngày; rồi quay về nhân gian đã thấy sáu năm trôi qua. Vị ấy thấy được không? Đã thấy, nhưng điều vị ấy đã thấy không phải là chân tướng. Tại sao? Bởi vì tầng của vị ấy không đủ, [nên] chỉ có thể ở tầng của vị ấy mà hiển hiện cho vị ấy những thể hiện của Phật Pháp mà vị ấy nên được thấy. Bởi vì một thế giới kiểu như vậy chính là thể hiện cấu thành của Pháp; cho nên, vị ấy không thể thấy được chân tướng. Tôi giảng rằng ‘Pháp vô định Pháp’ chính là có hàm nghĩa như thế.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi có thể hiểu được ý nghĩa trên bề mặt của đoạn Pháp này, nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao tăng nhân kia lại không thấy được chân tướng của thế giới Cực Lạc.

Tôi sinh vào thời thập niên 60 và lớn lên dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi cuộc đàn áp diễn ra, đặc biệt là sau khi cuốn cửu bình được xuất bản, tôi nhận ra bản thân mình đã bị văn hóa Đảng đầu độc rất nặng. Vì vậy, tôi thường đọc cửu bình khi có thời gian.

Gần đây tôi đọc cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”. Phần kết chương đầu tiên, tác giả viết tiêu chuẩn văn hóa truyền thống và đạo đức là con đường để nhân loại được tái sinh, cũng là để nhân loại lý giải được thiên cơ vào thời khắc đại kiếp nạn này.

Tôi không hiểu được tại sao con người cần phải duy trì nền tảng đạo đức để lý giải được thiên cơ.

Trước đây, tôi từng phạm phải nhiều sai lầm, nhưng tôi đã quay lại tu luyện. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp duy nhất trong khu vực và không có đồng tu nào để chia sẻ và trao đổi. Tôi chỉ có thể dựa vào sách Chuyển Pháp Luân và website Minh Huệ để đề cao trong tu luyện.

Minh Huệ đã đăng nhạc luyện công mới vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Tôi đã mất vài tuần do dự và cuối cùng cũng đã tải nhạc mới và bắt đầu luyện công ngoài trời.

Tôi thường luyện các bài công pháp trong phòng ngủ vào buổi sáng. Tôi thường không hoàn thành bài công pháp số 2 và số 5, và quay lại ngủ tiếp một cách đầy tiếc nuối. Sau khi ra ngoài luyện công, tôi phải gắng sức nhẫn nại và kiên trì.

Sau khoảng mười ngày, tôi cảm nhận được bản thân đang dần chuyển biến, và nhận thức của tôi về Đại Pháp cũng trở nên tốt hơn.

Đến một ngày, tôi đã nhận ra ý nghĩa của đoạn Pháp trên. Sáng Thế Chủ là đấng tạo hóa của vũ trụ. Tạo hóa sẽ thể hiện ra các sinh mệnh khác nhau tại các tầng thứ khác nhau. Đó cũng chính là, triển hiện các sinh mệnh khác nhau phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức khác nhau.

Vạn sự vạn vật – là do Tạo hóa triển hiện tại một tầng thứ nhất định. Nhưng một sinh mệnh sẽ không bao giờ thấy được chân tướng của vũ trụ.

Tôi đã rơi lệ khi nhận ra điều này thực sự rất quan trọng với bản thân. Bởi nó khiến tôi hiểu được mình cần phải khiêm tốn và có lòng biết ơn. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Nếu một người thường duy trì được nền tảng đạo đức, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản cùng các tổ chức liên đới của nó, thì người đó sẽ có thể hiểu và biết được thiên cơ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378965.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174763.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.