Bài viết của một học viên tại Phần Lan

[MINH HUỆ 18-1-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã được mời đến giới thiệu môn tu luyện tại Triển lãm Sức khỏe Vire được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 1 ở Tampere.

Các động tác đơn giản và nhẹ nhàng, cũng như nguyên lý căn bản Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện đã thu hút nhiều khách tham quan triển lãm đến quầy thông tin Pháp Luân Công.

03f6542ac08d1bbf101d94b6c9e78e8c.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan tại Triển lãm Sức khỏe Vire ở Tampere, Phần Lan

59aad6b26f5d42fd947ef84c17d7329b.jpg

bcd6ce1ebf07c9c000ec5c9ba69c9b72.jpg

Nhiều người muốn được học các bài công pháp

Khách tham quan triển lãm đã học các bài công pháp và hỏi thêm thông tin về môn tu luyện truyền thống, tu luyện cả tâm lẫn thân đến từ Trung Quốc này. Một số người muốn biết địa điểm và thời gian tập của các điểm luyện công địa phương.

Anh Aslak, một cư dân ở Tampere, trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Anh cho biết anh hằng tìm kiếm sự bình an trong tâm và rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Anh mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách bao gồm các bài giảng Pháp của môn tu luyện, và nói rằng anh muốn tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/380549.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174709.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share