[MINH HUỆ 17-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 7 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 14 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 6 học viên bị bắt giữ phi pháp.

d35cc57309969faaabec228843de0208.jpg

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Cô Lôi Tú Hương bị tra tấn trong trại tạm giam
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị giam giữ
3. [Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ
4. [Thiên Tân] Ông Khổng Duy Kim và bà Lý Đông Liên bị giam trong trại tạm giam hơn tám tháng
5. [Thiên Tân] Nhà của bà Lật Diễm Hiệp bị lục soát
6. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Hiển Hoa bị giam giữ
7. [Huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy] Ba học viên bị bắt giữ
8. [Huyện Bành Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Thủy Tiên bị bắt giữ

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Cô Lôi Tú Hương bị tra tấn trong trại tạm giam

Cô Lôi Tú Hương bị giam trong trại tạm giam Cát Lâm từ ngày 7 tháng 8 năm 2015. Lính canh đã yêu cầu cô phải lao động khổ sai, nhưng cô từ chối. Tiễn Anh Chi cùng một phạm nhân khác được lệnh kéo cô Lôi tới phòng tắm và đánh đập cô. Họ véo hai núm vú của cô, nắm và kéo ngực cô, và dùng tăm đâm vào xương sườn cô.

Cô Lôi bị còng tay và cùm chân. Cô bị cấm ngủ hơn 20 ngày. Ngay khi cô nhắm mắt, phạm nhân sẽ đánh thức cô.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị giam giữ

Chín học viên ở trấn Thạch Hà, khu Kim Châu bị bắt và đưa tới các trại tạm giam khác nhau.

Bà Trương Tam Mạn, và Cốc Tú Hoa, bà Tôn Bảo Anh, bà Vương Lệ Quả, và bà Đàm Xuân Vinh hiện đang bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam Đại Liên.

Ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, và ông Lưu Cảnh Long hiện đang bị giam trong trại tạm giam Kim Châu.

Ông Lưu Hy Vĩnh hiện đang bị giam trong trại tạm giam Bản Khê.

3. [Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Vương Thụ Anh và bà Triệu Tú Cần ở hương Bát Gia Nông Trường bị người nào đó không minh bạch chân tướng báo chính quyền khi họ đang phân phát lịch Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, người của Đồn Công an Bát Gia Nông Trường bắt giữ hai học viên và lục soát nhà họ. Sau vài giờ, hai học viên đã được thả ra.

Chiều ngày 13 tháng 12, Vu Ái Quân, đồn trưởng đồn công an, đã dẫn một toán công an kéo đến nhà bà Vương và bà Triệu, và bắt giữ hai bà. Bà Phó Tỉnh Hoa và một học viên khác đang có mặt tại hiện trường, cũng bị bắt giữ.

Bà Vương, bà Triệu, và bà Phó bị đưa tới trại tạm giam Tây Đại Doanh Tử ở khu Triều Dương vào buổi tối, người học viên còn lại đã xoay sở trốn thoát.

Tham gia bức hại bốn học viên:
Trần Vinh Á (陈荣亚), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Kiến Bình: +86-13904218996, +86-421-7829155
Trương Lập Huệ (张立慧), phó đội trưởng: +86-13500412155, +86-421-7829650
Đồn Công an Hương Bát Gia Nông Trường: +86-421-7741932

4. [Thiên Tân] Ông Khổng Duy Kim và bà Lý Đông Liên bị giam trong trại tạm giam hơn tám tháng

Ông Khổng Duy Kim và bà Lý Đông Liên bị người của Đồn Công an Trung Bắc, khu Tây Thanh theo dõi và bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Hiện họ vẫn đang bị giam trong trại tạm giam.

Tham gia bức hại ông Khổng và bà Lý:
trại tạm giam Tây Thanh: +86-22-27917177, +86-22-2791717732
Điền Xuân Lâm (田春林), giám đốc trại giam: +86-13652198866
Hàn Đông Sinh (韩东生), đồn trưởng, Đồn Công an Trung Bắc: +86-13920807588

5. [Thiên Tân] Nhà của bà Lật Diễm Hiệp bị lục soát

Nhà của bà Lật Diễm Hiệp bị công an tân khu Tân Hải lục soát vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.

6. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Hiển Hoa bị giam giữ

Bà Lưu Hiển Hoa đi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Công vào chiều ngày 13 tháng 12 năm 2018, nhưng không thấy bà trở về nhà.

Chồng bà lo lắng đôn đáo hỏi thăm tin tức của bà nhưng vẫn không thể tìm thấy bà. Ba ngày sau, ông hay tin bà đã bị bắt và đưa tới giam giữ trong trại tạm giam Hải Dương 15 ngày.

7. [Huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, bà Lương Tú Cần bị người của Đồn Công an Trấn Tam Tháp bắt giữ. Bà bị đưa tới thành phố Phụ Dương một tháng và hiện đã trở về nhà.

Bà Dương Ngọc Lan bị người của Đồn Công an Quan Tập bắt giữ vào ngày 20 tháng 11 và hiện vẫn đang bị giam giữ.

8. [Huyện Bành Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Thủy Tiên bị bắt giữ

Bà Hoàng Thủy Tiên bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Tham gia bức hại bà Hoàng:
Doãn Khai Nghĩa (尹开义), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Bành Sơn: +86-13990303018
Quách Ích (郭益): +86-13990313629
Thành Hồng Mẫn (成红敏), trưởng phòng, Phòng 610: +86-13990346820
Trương Chí Xuân (张志春), nhân viên Phòng 610: +86-13708169693, +86-28-37623458, +86-28-37623659
Dương Hải Hà (杨海霞): +86-13778831386, +86-28-37613322


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378552.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174510.html

Đăng ngày 13-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share