[MINH HUỆ 12-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 6 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 12 học viên bị bắt giữ phi pháp.

6c5d81428594c53d6b56f704221bb748.jpg

1. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Nhiều học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Kim A Na và bà Lý Đào Tú bị bắt giữ
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cao Phượng Huệ bị giam giữ
4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Lệ Na bị bắt giữ
5. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Lưu Binh bị bắt giữ
6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cảnh Tú Cầm bị bắt giữ
7. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Thị Thuật Như bị giam giữ
8. [Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Thiệu Diễm Mai bị bắt giam
9. [Thiên Tân] Ông Hác Lục Thuận và bà Hàn Quế Anh bị bắt giữ
10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Chiêu và bà Dương Lệ Hoa bị bắt giữ chính thức
11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Siêu vẫn đang bị giam giữ

1. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Vương Ngọc Thanh, bà Khương Thục Anh, bà Vương Quế Phượng, bà Thái Phân, cùng chồng và bố chồng bà bị người của Đội An ninh Nội địa Phượng Thành bắt giữ vào tối ngày 14 tháng 12 năm 2018. Cảnh sát lục soát nhà họ và lấy đi các máy tính, máy in, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và các tài liệu chân tướng.

Bà Vương Ngọc Thanh, bà Vương Quế Phượng, bà Khương, và bà Thái bị đưa tới trại tạm giam Đan Đông, còn chồng và cha chồng bà Thái đã được thả vào sáng ngày hôm sau.

Tham gia bức hại các học viên:
Vương Chính Kim (王政金), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-415-8133986, +86-13941532188, +86-415-8129718
Trần Bân (陈斌), chính trị viên: +86-18242404999, +86-18041509181
Hàn Hoành Kiến (韩宏建): +86-415-8120732, +86-13941594567, +86-415-8140567

2. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Kim A Na và bà Lý Đào Tú bị bắt giữ

Bà Kim A Na và bà Lý Đào Tú, đều ngoài 70 tuổi, ở Mỏ dầu Liêu Hà, khu Hưng Long Đài, bị bắt giữ vào sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một công trình xây dựng. Họ bị đưa tới Đồn Công an Hưng Thịnh.

Công an lục soát nhà bà Kim và bà Lý, lấy đi các bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách và tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hai học viên này bị giữ đến tận đêm khuya ngày hôm đó mới được thả ra.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cao Phượng Huệ bị giam giữ

Bà Cao Phượng Huệ ở khu Nam Cương bị người của Phòng Công an Đường sắt, Đội An ninh Nội địa Nam Cương, và Đồn Công an Tôn Gia Trạm bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018. Công an lục soát nhà bà và lấy đi hai máy tính, ba máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp, hơn 3.000 tệ tiền giấy có in nội dung chân tướng Pháp Luân Công trên đó.

Bà Cao hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Tham gia bức hại bà Cao:
Lưu Hải Thụ (刘海树), phụ trách vụ án: +86-451-86433958
trại tạm giam Số 1 Cáp Nhĩ Tân: +86-451-84308263
trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân: +86-451-84305458

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Lệ Na bị bắt giữ

Bà Từ Lệ Na ở khu phố Bát Lý Bảo, khu Nhị Đạo, bị hai công an bắt giữ tại nhà vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Chồng bà Từ là ông Tạ Dưng Xuân, một kỹ sư phần mềm, hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân.

5. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Lưu Binh bị bắt giữ

Ông Lưu Binh ở kỳ Ngao Hán bị người của Đồn Công an Huệ Châu, kỳ Ngao Hán, bắt tại nơi làm việc vào sáng ngày 5 tháng 12 năm 2018.

Tham gia bức hại ông Lưu:
Doãn Ngọc Phong (尹玉峰), đồn trưởng, Đồn Công an Huệ Châu: 86-15849605777, +86-476-4320100, +86-476-4322986
Hoàng Hạc (黄鹤), chính trị viên: +86-13804760626

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cảnh Tú Cầm bị bắt giữ

Bà Cảnh Tú Cầm ở trấn Ngọc Tuyền, khu A Thành, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

7. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Thị Thuật Như bị giam giữ

Bà Thị Thuật Như ở khu Cống Du bị bắt giữ vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát. Bà bị đưa tới giam trong trại tạm giam Liên Vân Cảng 15 ngày.

8. [Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Thiệu Diễm Mai bị bắt giam

Bà Thiệu Diễm Mai, ở trấn Đại Hứa, khu Đồng Sơn, bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam tại đồn công an địa phương.

9. [Thiên Tân] Ông Hác Lục Thuận và bà Hàn Quế Anh bị bắt giữ

Ông Hác Lục Thuận và bà Hàn Quế Anh bị bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 13 tháng 12 năm 2018. Họ bị đưa tới Đồn Công an Đông Tân, khu Hà Đông.

Tham gia bức hại ông Hác và bà Hàn:
Tống Tân Phong (宋新峰), đồn trưởng, Đồn Công an Đông Tân: +86-13820123131
Trương Khoát Nhiên (张豁然), chính ủy: +86-13642062376
Mã Lập Cương (马立岗), phó bí thư thường vụ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hà Đông: +86-13820533666

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Chiêu và bà Dương Lệ Hoa bị bắt giữ chính thức

Ông Vương Chiêu và vợ ông là bà Dương Lệ Hoa ở trấn Tâm Thập Lý Bảo, khu Kim Châu, bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Cả hai học viên này hiện đã bị bắt giữ chính thức.

Ông Vương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Kim Châu, trong khi bà Dương đang bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

Tham gia bức hại ông Vương và bà Dương:
Trần Kiệt (陈杰), cục trưởng, Cục Công an Kim Châu: +86-411-87837001
Ngụy Tục Cương (魏续刚), phó cục trưởng: +86-13700093333
Câm Hâm (高鑫), người chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại Pháp Luân Công: +86-411-87834132, +86-13591163036
Vương Hải (王海), người chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại Pháp Luân Công: +86-411-87834027, +86-15998559260

11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Siêu vẫn đang bị giam giữ

Bà Vương Siêu, ở thôn Trương Gia Hà, trấn Vương Cách Trang, bị người của Đồn Công an Vương Cách Trang, và Đội An ninh Nội địa Mưu Bình bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Công an cưỡng chế bà đưa chìa khóa và lục soát nhà bà. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy in, một máy tính, và hơn 100.000 tệ tiền mặt của bà.

Bà Vương bị giam trong trại tạm giam Mưu Bình 15 ngày, và sau đó, ngày 13 tháng 12, Đội An ninh Nội địa đã chuyển bà tới trại tạm giam Yên Đài.

Tham gia bức hại bà Vương:
Đồn Công an Vương Cách Trang: +86-535-4752008
Lưu (刘), công an: +86-15066767278
Đội An ninh Nội địa: +86-535-4764108
Trần Duy Ba (陈维波), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-1589896898810
Lưu Vĩnh Đông (刘永东), phó cục trưởng, Phân cục Công an Khu Mưu Bình: +86-18660066005, +86-5354326966


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378515.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174505.html

Đăng ngày 13-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share