Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2018] Ngày 4 tháng 4 năm 2018, ông Tằng Hồng Nguyên bị kết án một năm ba tháng chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Hai tháng sau, ông được thả ra sau khi gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng ở trại tạm giam Quận Hồng Giang.

Ông Tằng, 58 tuổi, ở thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam, bị bắt ngày 11 tháng 8 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một phương pháp đề cao cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 2, Toà án Quận Hồng Giang đã đưa ông Tằng ra xét xử. Luật sư biện hộ ông vô tội và thẩm phán đã công bố bản án sau đó hai tháng.

Ông Tằng đã từng thường xuyên bắt và giam cầm ở trại lao động cưỡng bức vào năm 2004 chỉ vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Vợ ông, bà Lưu Kiến Hoa, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã qua đời vì cuộc bức hại ở tuổi 44 vào năm 2007.

Báo cáo liên quan:

Bà Lưu Kiến Hoa ở tỉnh Hồ Nam và bà Triệu Á Trân ở tỉnh Hắc Long Giang qua đời vì bức hại và tra tấn


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379604.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174491.html

Đăng ngày 06-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share