[MINH HUỆ 14-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 16 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 11 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 34 học viên bị bắt giữ phi pháp.

07f65c031254a5766a737870edcbcdb0.jpg

1. [Huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Diễm Hiệp và ba học viên khác bị bắt giữ
2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cung Thúy Mai và ba học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Quốc Lương và vài học viên khác bị bắt giữ
4. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Kim Miếu Khánh và các học viên khác bị bắt giữ
5. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị bắt giữ chính thức
6. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Hương Trác bị ngược đãi ở trong tù
7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương bị bắt giữ
8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Á Phân bị giam giữ
9. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Diêm Thủ Lễ bị tống giam
10. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hình Đan và các học viên khác bị ngược đãi trong tù
11. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tôn Hoa Lợi và vợ bị bắt giữ
12. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mưu Lệ Hoa bị tăng án thêm ba năm tù
13. [Thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh] Bà Liêu Kiệt bị giam giữ
14. [Thiên Tân] Bà Lưu Phượng Lan cùng chồng bị bắt giữ
15. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bà Lữ Quế Thanh và bà Vương Anh bị giam giữ
16. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Chu Tú Trân bị giam giữ
17. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Nhà của bà Hoàng Kim Phong bị lục soát
18. [Huyện Phân Nghi, tỉnh Giang Tây] Ông Dương Đình Tiên bị tống vào tù
19. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lý Thường Hưng đang ở trong tình trạng nguy kịch

1. [Huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Diễm Hiệp và ba học viên khác bị bắt giữ

Gần đây, bà Lưu Diễm Hiệp, bà Tiêu Phượng Lệ, bà Vương Thục Hoa, và bà Cao Lệ Hoa đã bị cảnh sát huyện Triệu Nguyên bắt giữ.

Bà Lưu đã được trả tự do trong ngày hôm đó bởi sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng do liên tục bị bắt giữ và tra tấn trong suốt 20 năm qua. Bà Tiêu và bà Vương cũng đã được thả ra, còn bà Cao được đưa tới bệnh viện.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cung Thúy Mai và ba học viên khác bị bắt giữ

Bà Cung Thúy Mai ở Thừa Phong Trang bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2018, Ông Vương Thế Lâm bị cảnh sát của Phân cục Đông Quang, khu Long Phượng bắt giữ tại nhà. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng các tài sản khác của ông.

Cùng ngày hôm đó, bà Hà Lệ Hạ và bà Lý Minh Tú ở huyện Bá Đặc bị bắt giữ. Họ bị đưa tới thành phố Đại Khánh.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Quốc Lương và vài học viên khác bị bắt giữ

Ông Lưu Quốc Lương, bà Vương Phượng Lan, bà Đỗ Phượng Hoa, và bà Lục Quế Hoa bị Phân cục Công an Tùng Bắc bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Họ bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Ông Hà Kiến Dân và vợ là bà Khúc Thục Mẫn ở đường Nam Bình, khu Đạo Ngoại, bị bắt tại nhà vào tối ngày 9 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát cũng lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tính của họ.

Sáng ngày 9 tháng 11, bà Trịnh Thục Diễm bị Đồn Công an Tiên Phong Lộ bắt đến trại tạm giam.

Gần đây, bà Phương Quế Lan ở khu Song Thành đã bị người của Đồn Công an Trạm Tiền bắt giữ.

4. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Kim Miếu Khánh và các học viên khác bị bắt giữ

Bà Diêm Ngọc Trân, ông Kim Miếu Khánh, bà Kim Vi, bà Bạch Ngọc Phúc, ông Trương Lập Tân, bà Trần Lệ Bình, bà Lý Vinh Phân, bà Đinh (chưa rõ tên), ông Trịnh (chưa rõ tên) bị người của Phân cục Công an Đông Hồ bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Bà Diêm, bà Kim, và bà Bạch đã được trả tự do. Ông Kim và bà Đinh bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Ông Trương bị giam giữ 15 ngày. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông Trịnh và bà Trần.

Các bên tham gia bức hại các học viên:
Đại Phong (戴峰), cục trưởng, Phân cục Công an Đông Hồ: +86-13394663699, +86-18204590102, +86-13936769991
Lý Thành Kiền (李成乾), cục trưởng phụ trách trị an: +86-18945600065
Đổng Tuyết Phong (董雪峰), cục trưởng phụ trách khu dân cư: +86-18603678288, +86-13394660031, +86-15603690031
Lý Diễm Long (李艳龙), cục trưởng, Phân cục Công an Thừa Phong: +86-18945602222, +86-13936719128
Đặng Trường Hưng (邓长兴), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa, Cục Công an Đại Khánh: +86-459-4609001, +86-13904593540

5. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị bắt giữ chính thức

Ông Nhạc Nãi Minh bị người của Đồn Công an Hoa Sơn Lộ, khu Phong Mãn bắt giữ tại nhà vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Ông bị Cục Công an Khu Mãn Phong bắt giữ chính thức vào ngày 9 tháng 11.

6. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Hương Trác bị ngược đãi ở trong tù

Bà Lưu Hương Trác bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Sau đó bà bị kết án năm năm tù và bị giam trong Khu 6 của Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm. Bà bị đặt dưới diện quản lý nghiêm ngặt. Trong hơn hai tháng gia đình không được phép vào thăm bà.

7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương bị bắt giữ

Bà Vương (chưa rõ tên) ở khu Khoan Thanh bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Á Phân bị giam giữ

Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2018, bà Vương Á Phân bị người của Đồn Công an Cửu Giao, khu Cửu Đài bắt giữ tại nhà. Cảnh sát lấy đi toàn bộ ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng của bà. Bà Vương bị giam 15 ngày.

9. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Diêm Thủ Lễ bị tống giam

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2018, ông Diêm Thủ Lễ bị người của Đồn Công an Trấn Bắc bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một cửa hàng bách hóa. Hiện ông đang bị giam ở đồn công an.

Các bên tham gia bức hại ông Diêm:
Đái Quốc Khánh (戴国庆), phó cục trưởng, Cục Công an Huyện Khang Bình: +86-13940169777
Đồn trưởng, Đồn Công an Trấn Bắc: +86-13555804558
Tào Kính Tùng (曹劲松), chính trị viên: +86-13909832257
Triệu Duy (赵维), phó đồn trưởng: +86-15940407874

10. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hình Đan và các học viên khác bị ngược đãi trong tù

Bà Hình Đan bị người của Đồn Công an Đối Lô bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Sau đó, bà bị kết án năm năm tù giam. Bà đã tuyệt thực kể từ khi bị đưa tới Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Bà bị giam tại bệnh viện nhà tù và truyền tĩnh mạch để duy trì sự sống. Mặc dù bà lâm vào tình trạng nguy kịch, nhưng tay và chân bà vẫn bị cùm vào giường. Bà vẫn bị cầm tù đến khi mãn hạn tù vào ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Bà Hạ Ninh ở thành phố Hưng Thành bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2017. Bà bị kết án bốn năm rưỡi tù giam. Bà bị giam trong Đội 4, Khu 3, Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bức hại nghiêm trọng vì từ chối bị “chuyển hóa”, và từ chối tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Bà Lưu Ngọc Quyên ở huyện Triêu Dương bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2016. Bà bị kết án bảy năm tù. Bà đang bị giam và ngược đãi trong Đội tập huấn của Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Lính canh tù dội nước lên sàn và bắt bà ngồi trên mặt đất ước sũng. Lính canh cũng túm và đập đầu bà vào lan can, khiến đầu bà chảy máu. Xương mắt cá chân của bà bị vỡ do bị đánh đập. Bà Lưu hiện đang bị giam trong Đội 1, Khu 3.

Bà Lưu Vinh Hoa ở thành phố Đại Liên bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 9 năm 2009. Bà bị Khương Tiểu Hồng, viện tưởng Tòa án Khu Trung Sơn, kết án 10 năm tù vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Bà Lưu đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên đã giữ nguyên bản án ban đầu. Bà bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Bà tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà bị đưa tới bệnh viện nhà tù.

11. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tôn Hoa Lợi và vợ bị bắt giữ

Ông Tôn Hoa Lợi và vợ ở trấn Quang Minh Sơn, thành phố Trang Hà, bị người của Đồn Công an Quang Minh Sơn bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2018. Vợ ông đã được trả tự do, nhưng ông Tôn đã bị đưa tới trại tạm giam Trang Hà.

12. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mưu Lệ Hoa bị tăng án thêm ba năm tù

Bà Mưu Lệ Hoa từng bị bệnh bạch cầu nhưng đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 2003. Triệu chứng bệnh bạch cầu của bà tái phát sau khi bà bị bắt và tống giam vào ngày 24 tháng 8 năm 2016. Bà bị kết án năm năm tù giam và thụ án trong Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Tháng 5 năm 2018, Phân cục Công an Tân Hoa chuyển bà từ nhà tù tới trại tạm giam địa phương. Một án tù ba năm được thêm vào bản án của bà, tổng cộng bà bị thụ án oan sai tám năm.

Tình trạng của bà Mưu tồi tệ hơn vì bị bức hại, và bà đã bị đưa trở lại nhà tù.

Các bên tham gia bức hại bà Mưu:
Lưu Quyên (刘娟), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Triều Dương: +86-13842157709
Lý Thu Thuật (李秋实), lính canh tù: +86-18742113311
Từ Tĩnh (徐静), lính canh tù: +86-13634956561
Lưu Triêu Trấn (刘朝震), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Triều Dương: +86-421-2616615, +86-421-2612917, +86-18009810009
Nhâm Hóa Khanh (任化卿), trưởng phòng, Phòng 610 Thành phố Triều Dương: +86-421-4831135, +86-13904213690, +86-13942113639
Nhiêu Đại Bằng (饶大鹏), phụ trách bức hại bà Mưu: +86-421-2965297, +86-13842118880

13. [Thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh] Bà Liêu Kiệt bị giam giữ

Bà Liêu Kiệt ở thị trấn Trường Lĩnh bị người của Đồn Công an Thị trấn Dung Hoa Sơn bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát, bà bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

14. [Thiên Tân] Bà Lưu Phượng Lan cùng chồng bị bắt giữ

Bà Lưu Phượng Lan cùng chồng ở khu dân cư Tiền Viên, khu Hồng Kiều, bị người của Đồn Công an Thiệu Công Trang bắt giữ vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 2018. Nhà của họ bị lục soát. Chồng của bà đã được thả ra vào tối ngày hôm đó. Bà Lưu hiện vẫn đang bị giam giữ.

15. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bà Lữ Quế Thanh và bà Vương Anh bị giam giữ

Bà Lữ Quế Thanh và bà Vương Anh bị người của Đội An ninh Nội địa và Đồn Công an Tây Viên bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Nhà của họ bị lục soát. Bà Lữ đã được trả tự do sau vài ngày bị giam giữ. Bà Vương hiện vẫn đang trong trại giam.

16. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Chu Tú Trân bị giam giữ

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018, bà Chu Tú Trân bị bắt giữ khi đang phân phát lịch bàn có chứa thông tin Pháp Luân Công. Hiện bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Vũ Châu.

Các bên tham gia bức hại bà Chu:
Trở Quân Dân (俎军民), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Vũ Châu: +86-18637462166
Thôi Quốc Huy (崔国辉), phó cục trưởng, phụ trách bức hại: +86-13700898332
Lý Hồng Vỹ (李红伟), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13782348886
Vương Tự Viễn (王自远), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Vũ Châu: +86-18839906817

17. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Nhà của bà Hoàng Kim Phong bị lục soát

Nhà của bà Hoàng Kim Phong, 84 tuổi, bị công an của Phòng 610 Khu Vụ Thành và Đội An ninh Nội đại Khu Vụ Thành lục soát vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 sau khi bà phân phát sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản” và các tài liệu Pháp Luân Công. Công an lấy đi một máy tính để bàn, một máy in, các ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và các tài liệu in ấn.

18. [Huyện Phân Nghi, tỉnh Giang Tây] Ông Dương Đình Tiên bị tống vào tù

Ông Dương Đình Tiên bị bắt giữ vào năm 2017 và bị giam trong trại tạm giam. Sau đó ông đã được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe. Tháng 5 năm 2018, Tòa án Huyện Phân Nghi đã tuyên ông một năm tù giam. Huyết áp của ông tăng vọt lên 260 trong khi kiểm tra y tế, và ông được phép thụ án ngoài nhà tù. Ông Dương đã kháng án lên tòa án trung cấp, nhưng tòa án này đã giữ nguyên bản án ban đầu. Ông Dương bị đưa tới nhà tù vào ngày 7 tháng 11.

19. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lý Thường Hưng đang ở trong tình trạng nguy kịch

Ông Lý Thường Hưng bị Tòa án Khu Hải Châu kết án bốn năm tù vào ngày 6 tháng 9 năm 2018. Bởi bị ngược đãi trong tù, ông bị nhiễm độc chì và mangan nghiêm trọng. Cân nặng của ông giảm từ 63kg xuống còn chưa đầy 41kg. Toàn thân ông mọc nhiều u nhọt, và thỉnh thoảng lại bị rơi vào hôn mê.

Ông Lý bị đưa tới Nhà tù Bắc Giang vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Luật sư của ông đã yêu cầu để ông được tại ngoại điều trị y tế, nhưng quan chức nhà tù đã từ chối. Hiện ông Lý vẫn đang bị giam trong nhà tù.

Các bên tham gia bức hại ông Lý:
Phòng Thi hành án: +86-751-8836034
Tôn Vĩ Bình (孙伟平), Phòng Thi hành án: +86-20-83801277
Trương Kiến Quốc (张建国), Phòng Kiểm tra Giám sát: +86-20-36270432


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377093.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173509.html

Đăng ngày 15-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share