Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2018] Ba mươi sáu học viên Pháp Luân Công ở huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông trở thành mục tiêu của chính quyền trong một vụ bắt giữ quy mô lớn vào ngày 18 tháng 11 năm 2018.

Vào thời điểm viết bài, ngoại trừ vài học viên đã được thả vì lý do tuổi cao, thì các học viên còn lại vẫn đang bị giam trong hai cơ sở giam giữ khác nhau ở thành phố Đức Châu và người nhà không được phép thăm hỏi.

Đợt bắt giữ quy mô lớn ở tỉnh Sơn Đông diễn ra chỉ một tuần sau vụ bắt giữ 119 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 9 tháng 11.

Công an Sơn Đông đã bắt đầu tiến hành theo dõi các học viên từ tháng 7 năm 2018, và các học viên này bị bắt cho đủ chỉ tiêu trong chiến dịch đàn áp các băng đảng tội phạm của công an.

Khoảng 10 học viên bị bắt trong khi đang cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công. Phần lớn các học viên này đã bị công an theo dõi từ trước khi bị công an bắt giữ tại nhà, và nhà của họ cũng bị lục soát.

Danh tính một số học viên trở thành mục tiêu trong vụ bắt giữ quy môn lớn này đã được xác nhận, gồm: Đoàn Quế Hà, Triệu Tuấn Hương, Trương Nguyệt Linh, Từ Thanh Mai, Vương Thục Trinh, Đỗ Toàn Thôn, Vương Thục Hà, Vương Tú Chi, Lý Kim Lan.

Thông tin chi tiết hơn về các trường hợp bị bắt giữ vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/378089.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173561.html

Đăng ngày 14-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share