Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 12-11-2018] Ở Nhà tù Nữ Cam Túc, các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin đều bị tra tấn tàn bạo. Họ bị cấm ngủ, ép đứng trong thời gian dài, và bị đánh đập.

Bà Từ Lợi Anh, giáo viên về hưu 70 tuổi, bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài hơn sáu tháng. Họ ra lệnh cho bà viết “tứ thư” và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Vương Thụy Lâm, 61 tuổi, là công nhân nhà máy nghỉ hưu. Bà bị giam cầm, và sau đó được trả tự do vào năm 2013. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, khi bà đang đi thăm một đồng tu là bà Trương Kiến Hoa, bà bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 ở Lan Châu. Sau đó, bà bị kết án năm năm tù. Bà bị tra tấn chỉ vì bà không chịu viết các “báo cáo tư tưởng” và không từ bỏ đức tin.

Bà Trương Kiến Hoa cũng bị chuyển tới cùng nhà tù với bà Vương.

Lính canh Tôn Lập Vỹ xúi giục các tù nhân khác hạ nhục các học viên Pháp Luân Công bằng cách ra lệnh cho họ lăng mạ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn này bằng cách đặt tên của nhà sáng lập lên ghế ngồi trong nhà vệ sinh. Thời gian dùng nhà tắm của học viên cũng bị giới hạn.

Các học viên còn bị bắt phải xem các băng hình bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Rồi họ còn phải viết các “báo cáo tư tưởng”. Nếu lính canh không phê duyệt những gì học viên viết, họ sẽ bị đánh đập, lăng mạ, hoặc bị tra tấn.

Để biết thêm thông tin liên lạc (bằng tiếng Trung) của các bên tham gia bức hại, vui lòng xem tại bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377011.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173431.html

Đăng ngày 04-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share