[MINH HUỆ 14-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 4 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 54 học viên bị bắt giữ phi pháp.

80d7f0ff45ddbe247c1e0d4c9f8a74df.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] 37 học viên bị bắt giữ
2. [Thượng Hải] Ông Vương Văn Tân sắp bị đưa ra xét xử
3. [Thượng Hải] Bà Tương Lâm Anh bị bắt giữ
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa An Thành và bà Mã Ngọc Phân bị giam giữ
5. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Kim Anh bị bắt giữ
6. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Vĩnh Bình bị bắt giữ
7. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị giam giữ
8. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Liên Mai bị giam giữ
9. [Huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Văn Bân bị giam giữ
10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Huệ Hà bị kết án tù
11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mã Kỳ Diễm bị giam giữ
12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba chị em gái bị bắt giữ
13. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ
14. [Trùng Khánh] Bà Cung Tú Anh bị giam giữ
15. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Diêm Bảo Lợi bị giam giữ
16. [Thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải] Bà Lý Tú Nghiệp bị giam trong trại tẩy não

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] 37 học viên bị bắt giữ

Bà Lữ Quan Như bị người của Phân cục Công an Nhượng Hồ Lộ bắt giữ vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Bà Mạnh Khánh Anh ở khu dân cư Trường Thanh bị bắt giữ vào tối ngày 9 tháng 11. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Đại Khánh. Gia đình bà không được phép vào thăm.

Ông Cao Quốc Khánh ở thị trấn Tân Triệu, huyện Triệu Nguyên bị người của Cục Công an Tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ tại căn hộ của mình. Công an lục soát căn hộ và đưa ông tới thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Cùng ngày hôm đó, 34 học viên khác bị bắt giữ tại thành phố Đại Khánh. Họ gồm: Bà Diêm Ngọc Trân, bà Đái Ích, bà Lý Vinh Phân, bà Đinh Lệ Hoa, ông Mạnh Phồn Vinh, ông Cù Duyên Lai, bà Vương Cư Diễm, ông Triệu Văn Quảng, ông Trịnh Hồng Quân, ông Kim Uy, ông Đô Nghiệp Thành, ông Lữ Quan Như, ông Đường Tăng Diệp, ông Bạch Ngọc Phúc, ông Trương Lập Tân, bà Kim Miếu Khánh, ông Lưu Phúc Lâm, ông Lưu Phượng Lâm, ông Trần Lệ Bình, Lê Bính Anh, ông Trần Đức Lợi, bà Lưu Diễm Hà, ông Cao Quốc Khánh, ông Lý Cảnh Như, ông Lưu Văn Hỷ, ông Trương Lập Chí, ông Lưu Ân Hỷ, ông Cát Ái Quốc, bà Công (chưa rõ tên), bà Lý Minh Tú, bà Hà Lệ Hà, bà Hứa Thủ Hoa, bà Ngô Diễm Hoa, và ông Quan Hưng Đào.

2. [Thượng Hải] Ông Vương Văn Tân sắp bị đưa ra xét xử

Tòa án Khu Phụng Hiền dự kiến đưa ông Vương Văn Tân ở khu Phổ Đông ra xét xử vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại ông Vương:
Viện Kiểm sát Tân khu Phổ Đông: +86-21-50136033, +86-21-50136028
Trần Cương (陈钢), công tố viên: +86-21-50137205
Trần Sỹ Long (陈士龙), thẩm phán, Tòa án Khu Phụng Hiền: +86-37190666, ext: 26051
Thịnh Thần (盛晨), thư ký tòa án: +86-21-37190666, ext: 26013, +86-18001682371

3. [Thượng Hải] Bà Tương Lâm Anh bị bắt giữ

Bà Tương Lâm Anh bị bắt giữ vào cuối tháng 10 năm 2018, trong thời gian diễn ra Hội chợ Thượng Hải.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa An Thành và bà Mã Ngọc Phân bị giam giữ

Sau khi ông Hứa An Thành và bà Mã Ngọc Phân bị bắt giữ, Tòa án Xương Ấp tống tiền gia đình họ 190.000 tệ. Ông Hứa hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Cát Lâm.

5. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Kim Anh bị bắt giữ

Bà Cao Kim Anh, 67 tuổi, bị người của Đồn Công an Số 3 bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, khi đang phân phát lịch Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

6. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Vĩnh Bình bị bắt giữ

Ông Chu Vĩnh Bình ở huyện Quảng Nhiêu bị bắt giữ tại Chợ Lớn Thành Ổ vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018. Công an lục soát nhà ông và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân của ông.

Các bên tham gia bức hại ông Chu:
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Quảng Nhiêu: +86-546-6441418, +86-546-6447756, +86-13954610000
Trương Chí Phong (张志锋), trưởng phòng, Phòng 610 Thành phố Quảng Nhiêu: +86-546-6926100, +86-546-6440185
Cục Công an Huyện Quảng Nhiêu: +86-546-6442727
Đội An ninh Nội địa: +86-546-6563918

7. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị giam giữ

Ông Triệu Thu Vũ, ông Vương Hồng Vũ, ông Lâm, và một học viên khác chưa rõ danh tính, đều là cư dân huyện Ngũ Liên, đều bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thị trấn Tùng Bách. Bốn học viên này đều bị giam trong trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu 30 ngày.

8. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Liên Mai bị giam giữ

Bà Tôn Liên Mai ở thị trấn Lữ Tiêu đã bị Đồn Công an Lữ Tiêu bắt giữ vào sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Duy Phường.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:
Quản Quân (管军), đồn trưởng, Đồn Công an Lữ Tiêu: +86-18678085276

9. [Huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Văn Bân bị giam giữ

Ông Trương Văn Bân ở huyện Bình Lục bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, ở tỉnh Giang Tô nơi ông đang công tác. Ông hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:
Khuất Thanh Vân (屈青云), trưởng phòng, Phòng An ninh Nội địa, Cục Công an Huyện Vạn Vinh: +86-15935578111
Lâu (娄, chưa rõ tên), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Vạn Vinh: +86-13327596788

10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Huệ Hà bị kết án tù

Bà Trần Huệ Hà bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ tại thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 3 tháng 6 năm 2016. Bà bị đưa tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang.

Tòa án Dụ Hoa đã kết án bà ba năm rưỡi tù giam vào đầu tháng 9 năm 2018 sau hai phiên xét xử. Bà Trần đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang.

Các bên tham gia bức hại bà Trần:
Lương Liên Sơn (梁连山), Tòa án Hình sự Số 2: +86-311-85187158
Lưu Bình (刘平): +86-311-85187153
Lưu Bân (刘斌): +86-311-85187155
​Dương Tân Dân (杨新民): +86-311-85187002

11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mã Kỳ Diễm bị giam giữ

Bà Mã Kỳ Diễm ở thành phố Đặng Châu ở thành phố Nam Dương bị bắt giữ tại nhà vào tối ngày 24 tháng 10 năm 2018, và bị đưa tới một trại tạm giam. Bà bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Nam Dương vào ngày 6 tháng 11.

12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba chị em gái bị bắt giữ

Ba chị em gái ở khu Hắc Thạch Tiều, bà Trần Quốc Yến, bà Trần Quốc Lợi, và bà Trần Quốc Hoa bị người của Đồn Công an Thanh Nê Oa Kiều bắt giữ vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát.

13. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Đại Tống (hóa danh) ở quảng trường Sổ Mã bị người của Đồn Công an Khu Hắc Thạch Tiều bắt giữ vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát. Ông Tống Học Tồn và bà Tống Thục Xuân cũng bị bắt giữ cùng thời điểm.

14. [Trùng Khánh] Bà Cung Tú Anh bị giam giữ

Bà Cung Tú Anh ở khu Cửu Long Pha bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Hoa Nham.

15. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Diêm Bảo Lợi bị giam giữ

Bà Diêm Bảo Lợi ở huyện Phượng Tường bị người của Đồn Công an Thạch Gia Doanh bắt giữ tại nhà vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu.

16. [Thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải] Bà Lý Tú Nghiệp bị giam trong trại tẩy não

Bà Lý Tú Nghiệp ở khu Thành Bắc bị người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành Bắc và Phòng 610 Thành Bắc, cùng người của Đội An ninh Nội địa Thành Bắc bắt giữ vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018. Bà bị đưa tới một trại tẩy não.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377145.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173421.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share