[MINH HUỆ 11-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 7 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 22 học viên bị bắt giữ phi pháp.

14b1144227ccb08b293f22c2a66517ba.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Mười sáu học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Thục Mai bị kết án
3. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Cập nhật về vụ bắt giữ bà Chu Cảnh Xuân
4. [Huyện Loan Nam, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Chí Cần và vợ bà Tào Nhã Xuân bị đưa ra xét xử
5. [Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Thế Mẫn bị liệt ở trong tù
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Ái Vinh bị giam giữ
7. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Quế Trân bị giam giữ
9. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Ngọc Linh đối mặt với phiên tòa
10. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Bà Ngô Mỹ Lan bị bắt giữ
11. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Sùng Trăn bị giam giữ
12. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Trần Vi Nguyên bị kết án từ

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Mười sáu học viên bị bắt giữ

Bà Trần Đức Lực, bà Diêm Ngọc Trân, ông Trương Lập Chí, ông Lưu Văn Hỷ, bà Lưu Diễm Hà, ông Lý Cảnh Như, ông Cao Quốc Khánh, ông Bạch Ngọc Phúc, ông Đái Ích, bà Kiêm Miếu, và Khánh Kim Vy, bà Lý Vinh Phan, bà Lê Bính Anh, bà Sư Lệ Á, ông Lưu Ân Hỷ, và ông Cát Ái Quốc bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Diêm, ông Trương và bà Lưu đã được trả tự do vào ngày hôm đó.

Ông Lưu Văn Hỷ hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Đại Khánh.

Bà Lý đã bị giam giam 15 ngày.

Các học viên khác đang bị giam giữ, hiện vẫn chưa rõ địa điểm.

2. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Thục Mai bị kết án

Bà Trần Thục Mai ở huyện Tĩnh Vũ bị Học Quân, đội trưởng Đội An ninh Nội đại Huyện Tĩnh Vũ, và các công an khác bắt giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2017.

Vụ án của bà Trần đã được chuyển sang cho Tòa án Huyện Tĩnh Vũ vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Bà bị kết án 3,5 năm tù giam vào ngày 31 tháng 10.

Các bên tham gia bức hại bà Trần:
Tòa án Huyện Tĩnh Vũ: +86-439-7224058
Trịnh Văn Bân (郑文斌): +86-439-7269801, +86-15500206001
Chu Ngạn Lượng (周彦良): +86-439-7269803, +86-15500206002
Dương Học Vũ (杨学武), Viện Kiểm sát Huyện Tĩnh Vũ: +86-439-7238856, +86-18504390015
Trương Mậu Khố: +86-439-7224545, máy lẻ: 77003, +86-13943966127

3. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Cập nhật về vụ bắt giữ bà Chu Cảnh Xuân

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Chu Cảnh Xuân bị bắt giữ tại nhà và bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Vĩnh Dương.

Sau đó, công an chuyển bà Chu tới trại tạm giam Huyện Lai Thủy, ở đó bà bị kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy bà bị tắc nghẽn động mạch và huyết áp cao. Cảnh sát trại giam bắt con trai bà phải trả 3.000 tệ trước khi thả bà vào ngày 11 tháng 11.

4. [Huyện Loan Nam, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Chí Cần và vợ bà Tào Nhã Xuân bị đưa ra xét xử

Tòa án Huyện Loan Nam đã xét xử ông Vương Chí Cần và vợ ông là bà Tào Nhã Xuân vào ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Ông Vương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Loan Nam, còn vợ ông bà Tào đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Các bên tham gia bức hại ông Vương và bà Tào:
Quách Hiểu Huy (郭晓辉), viện trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam: +86-315- 4122162, +86-315-4111818
Chu Hưng Phổ (周兴普), phó viện trưởng: +86-315-4123841, +86-315-4169189, +86-13933445569
Trịnh Vĩnh Quân (郑永军), trưởng bộ phận công tố, Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam: +86-13932528856
Phùng Quảng Đông (冯广东), viện trưởng, Tòa án Huyện Loan Nam: +86-13832821944
Viên Thiết Sơn (袁铁山), phó viện trưởng, Tòa án Huyện Loan Nam: +86-13582655616

5. [Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Thế Mẫn bị liệt ở trong tù

Công an của Phòng 610 Lâm Y đã chuyển bà Vương Thế Mẫn ở xã Bắc Tân, huyện Lâm Y từ Nhà tù Huyện Kỳ tới Bệnh viện Trị trấn Tôn Cát vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, khi bà hết thời hạn thụ án tù sáu năm.

Thân phải của bà bị liệt bởi bị ngược đãi trong thời gian bà thụ án tại Nhà tù Huyện Kỳ.

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Ái Vinh bị giam giữ

Bà Trương Ái Vinh ở thành phố Xương Ấp bị Đồn Công an Trách Sơn vào ngày 10 tháng 11 năm 2018, khi bà đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Trương hiện đang bị giam trong Đồn Công an Trách Sơn.

Các bên tham gia bức hại bà Trương:
Đồn Công an Trách Sơn: +86-536-7758110
Hàn Chấn Đông (韩振东), đồn trưởng: +86-18678077078

7. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Thu Linh, bà Tiểu Xuyên, và các học viên khác bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Quế Trân bị giam giữ

Bà Quế Trân ở thành phố Vũ Châu bị công an của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018, khi bà đang phát lịch bàn có thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Quế hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Vũ Châu.

Các bên tham gia bức hại bà Quế:
Trở Quân Dân (俎军民), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Vũ Châu: +86-18637462166
Tang Vũ Sinh (臧禹生), phó cục trưởng: +86-13608487296, +86-18839906777
Thôi Quốc Huy (崔国辉), phụ trách việc bức hại học viên Pháp Luân Công: +86-13700898332
Lý Hồng Vĩ (李红伟), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13782348886
La Đống Tuấn (罗栋峻), chính trị viên: +86-15803745666
Vương Tự Viễn (王自远), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Vũ Châu: +86-374-8199719, +86-18839906817

9. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Ngọc Linh đối mặt với phiên tòa

Bà Vương Ngọc Linh ở thành phố Bạc Đầu bị người của Đồn Công an Thị trấn Hác Thôn bắt giữ vào chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Nhậm Khâu.

Tòa án Nhậm Khâu sẽ đưa bà Vương ra xét xử vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

10. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Bà Ngô Mỹ Lan bị bắt giữ

Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2018, Dương Quốc Hoa, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Bình Sa cùng một toán công an khác kéo bắt giữ bà Ngô Mỹ Lan tại nhà.

11. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Sùng Trăn bị giam giữ

Ông Tôn Sùng Trăn ở thôn Sỹ Câu, thị trấn Đại Liên bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Cử Nam và Đồn Công an Đại Điếm bắt giữ. Sách Pháp Luân Công của ông bị lấy đi.

Ông Tôn bị giam giữ trong trại tạm giam Cử Nam 10 ngày.

12. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Trần Vi Nguyên bị kết án từ

Ông Trần Vi Nguyên bị Viện Kiểm sát Khu Xương Ấp kết án ba năm tù giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376979.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173415.html

Đăng ngày 02-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share