[MINH HUỆ 27-10-2018] Vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, trong khoảng thời gian kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5) ở thành phố Nagpur, trang web BhaskarHindi.com đã đăng một bản tin có tiêu đề “Môn tu luyện cả thân lẫn tâm: ‘Pháp Luân Đại Pháp.’”

Bản tin cho hay hàng ngàn người ở Nagpur đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiện giờ có sức khỏe tốt hơn.

Thành phố Nagpur hiện có 20 điểm tập luyện pháp môn này, bài báo cho biết.

97066cb55d53640b568e020bb97e268f.jpg
Một nhóm đông cùng nhau tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ

Bài báo đề cập đến lịch sử của môn tập, trong đó nêu rõ, “Pháp Luân Đại Pháp”, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

“Các học viên liên tục cải thiện bản thân theo các nguyên lý của vũ trụ.”

Bài báo lưu ý rằng môn tập thường được hướng dẫn trong các trường học và cao đẳng trên khắp Ấn Độ để giúp học sinh giảm căng thẳng. Tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện kết quả kiểm tra và tính cách đạo đức của các học sinh.

Bài báo giải thích năm bài công pháp dễ học như thế nào, ở nhà hoặc tại một điểm tập luyện nhóm, và giới thiệu rằng các sách Pháp Luân Đại Pháp có sẵn trên mạng và có thể tải xuống miễn phí tại trang web FalunDafa.org.

Tất cả các hội thảo, các buổi thực hành, và các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp đều miễn phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/27/376296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173032.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share