Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-7-2018] Gần đây, Minh Huệ Net đăng bài viết có tiêu đề: “ Tội ác trong phân cục Kỳ Đông của Quản lý nha tù tỉnh Hà Bắc” phơi bày việc bức hại các học viên Pháp Luân Công những người quản lý nhà tù.

Mặc dù hoàn cảnh rất tàn khốc, song tôi thấy một số học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn chính niệm mạnh mẽ giảng chân tướng trong nhà tù, điều này đã giúp các lính canh và những người bị giam giữ khác hiểu đúng về Đại Pháp. Dưới đây là một vài ví dụ.

Có một học viên Đại Pháp (vì lý do an toàn xin không nêu danh tính) bị cầm tù, mỗi ngày đều có thể đả tọa luyện công. Giám sát trưởng (trưởng nhóm tù nhân) không còn can nhiễu việc anh ấy luyện công nữa, nên những tù nhân khác cũng không cố gắng ngăn cản anh ấy. Hơn nữa, mỗi ngày sau khi làm xong việc, người học viên này thường chủ động đến thẳng phòng làm việc của lính canh để nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, lính canh phải sợ gặp anh ấy và cố gắng tránh anh ấy.

Còn có một học viên khác, mới bị bỏ tù gần đây, có tâm thái thuần tịnh và không có tâm sợ hãi. Một hôm, trưởng ban giáo dục hạ lệnh cho ba tù nhân đánh đập người học viên này. Tuy nhiên, ba người đó đã không tuân lệnh, mà còn lén bảo anh ấy: “Chúng tôi sẽ không đánh anh. Nếu chúng tôi làm anh bị thương, người trưởng ban kia sẽ chối bỏ mọi thứ và chúng tôi sẽ là con dê thế tội. Sau này, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, lúc ấy làm sao nói chuyện với nhau được?” Do đó, lệnh tà ác của người lính canh kia đã không được thực thi.

Còn một học viên khác đã không bị “chuyển hóa,” và hàng ngày anh ấy đều đọc sách Đại Pháp. Mỗi lần nhà tù tổ chức phiên “chuyển hóa” mới, anh ấy đều chủ động tìm đội trưởng yêu cầu để anh ấy tham gia, và đội trưởng tất nhiên vui vẻ cho phép anh ấy vào ngồi. Ở trong lớp, anh ấy sẽ giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại với cảnh sát và các cựu học viên đã bị chuyển hóa. Sau khi sự việc này lặp lại vài lần, những người tổ chức lớp chuyển hóa không cho phép người học viên đó tham dự lớp học nữa. Họ nói: “Anh đến lớp, bản thân đã không bị ‘chuyển hóa’, mà lại còn cản trở người khác ‘chuyển hóa’. Sau này chúng tôi sẽ không để anh tham dự nữa.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371586.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171494.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share