Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Nga, Slovalia, Ba Lan và Latvia

[MINH HUỆ 16-5-2018] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, là dịp kỷ niệm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Các học viên trên toàn cầu tổ chức nhiều sự kiện mừng ngày đặc biệt này, đồng thời giới thiệu những lợi ích của pháp môn và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại nước này suốt 19 năm qua.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Moscow

Các học viên Pháp Luân Công ở Moscow tổ chức các sự kiện trong một công viên để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2018. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng, biểu diễn âm nhạc và múa.

a98b1ff9801db37db9eeb3fb30d724bf.jpg

1f4149a9acffeeb7341770e9c8cbe132.jpg

cd1494c55367f4b8ad07481ac36a7faa.jpg

cc0dd89c5bf0458af7f6aab48e5669e4.jpg

abf9dec2856dcc3b71d2a53ba5a47910.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Moscow kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại một công viên

83e70325f566b871abee967c7073ccec.jpg

5ef8508a84fd8b057b24b295f46cc372.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường

15e3bf3fea0394e9a08ee1137ac6f99e.jpg

Bác sỹ Kirill đã tu luyện Pháp Luân Công được 10 năm

987b78ba64e3eee46ced371a4f987b25.jpg

Học viên Nastya cho biết tu luyện Pháp Luân Công giúp cô giải tỏa stress và biết nghĩ cho người khác trước

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Slovakia

Các học viên Pháp Luân Công ở Slovakia tổ chức các sự kiện kỷ niệm tại Quảng trường Heze Dorslav, đối diện Nhà hát Opera Quốc gia, ở một thành phố cổ thuộc thủ đô Bratislava vào ngày 13 tháng 5. Họ đặt một bàn thu thập chữ ký và treo các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Một số học viên trình diễn các bài công pháp. Nhiều khách du lịch đã dừng chân để xem và tìm hiểu về Pháp Luân Công.

3cfea8e0a196b96dea53f06eee0a3872.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

21030fdc96330411e448f4e2d43b48f3.jpg

Mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

5ce4643e0b90c80198ca0dccecf62a4e.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Warsaw, Phần Lan

Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan tổ chức các sự kiện tại quảng trường của một thành phố cổ ở Warsaw vào ngày 13 tháng 5. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Công, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và biểu diễn múa rồng.

223e413e77fe27fdc38f671386cda29e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

908eef7736041a7de9675d9b52474f7e.jpg

e0f0b9c2421fcf82684585d2b3e31dfb.jpg

fffde79b587dbf351cdaafd2b2cede54.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

db8ccad7ba6892d44ae92d509bd46d08.jpg

bd6fcc2fb529daf91c4208119c075490.jpg

Múa rồng

d9913256037445c47e0946cda4e08f8c.jpg

Du khách ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

ecb9e10bb9bf3b90ccf3058ee293b2f3.jpg

Du khách xem các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công

d779d33e0bfd5f1a6880724232549bc6.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách du lịch

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Latvia

Các học viên Pháp Luân Công ở Latvia tổ chức sự kiện kỷ niệm ở Riga vào ngày 13 tháng 5.

77cdec1de0e4e1259de05281092114d5.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và trình diễn luyện công

f4ead9f079cf531910850931ea33cd85.jpg

Một khách qua đường học Pháp Luân Công

10ba7eb736505e95d0b08f66aeed7093.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho một khách qua đường

3eaa11fd1355a1668eeb33133e492a8a.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường

a8d06ee883d72e690fd2ca6ab8887dba.jpg

Trình diễn bài tọa thiền của Pháp Luân Công

d1ad7011d89099363b91c82c446d5126.jpg

Một học viên biểu diễn múa quạt

7ef89236db58b7aaf481a664f46422b6.jpg

Học cách gấp hoa sen giấy

6cd3cc89fbd7ba9ebf0d54821a15df19.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chúc mừng Sư phụ Lý

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366616.html

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366614.html

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366589.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366620.html\\

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/18/170453.html

Đăng ngày: 22-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share