Bài viết của Trình Đức và Tằng Hồng, phóng viên Minh Huệ cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 15-5-2018] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các quan chức chính phủ ở Bắc Mỹ đã ban hành các tuyên bố, nghị quyết và thư chúc mừng gửi tới các học viên để tôn vinh Pháp Luân Công trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần và đạo đức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đăng tải các tuyên bố và thư chúc mừng từ British Columbia, Canada, Vermont và Texas, Mỹ.

Thư chúc mừng từ Bristish Columbia, Canada

5c5adfcff2354a21785c73b10e7ea9e0.jpg

ca2d797211059f9da0bd2086901adc3b.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Elizabeth May, Lãnh đạo Đảng Xanh của Canada

dc60d69b7d3e81272b5e69f16420957b.jpg

Nghị sỹ Peter Julian của British Columbia gửi thư chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

d8541a44048cd5ab7f316ad3c84d791d.jpg

5da14b87948c35fc2d683f6925c58023.jpg

Thị trưởng Lois E.Jackson của Delta gửi thư chúc mừng

a3cfba42ce709ca76a4d5c3b382cbe9f.jpg

7a3b277a2519b61fba86e3b064b50e2a.jpg

Thị trưởng Linda Hepner của Surrey gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

5843f19591a3946a7747f0086c028b53.jpg

b1f0f8864251acebfa20fb314c9bf717.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Mike Clay của Port Moody

Các tuyên bố về tháng Pháp Luân Đại Pháp củacác Thị trưởng ở British Columbia, Canada

e4589c3a9a2c2f42b94df80e19cf7aee.jpg

d46731c13ff6993c5eb9538829b6c421.jpg

Thị trưởng Colin Basran của Kelowna ban hành tuyên bố tháng 5 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Kelowna

337a6acb46faf0b764a2988fcead16bf.jpg

df43379a1aad7cb6b5eae889a2357f41.jpg

Thị trưởng Chris Pieper của Armstrong ban hành tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

0eb8d9774c9eafbf5183789a9b98117c.jpg

f5f24d695238c00239b2590980313930.jpg

Tuyên b của Thị trưởng Phil Kent của Duncan

Thị trưởng của Barre, Vermont ban hành tuyên bố cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Thị trưởng Lucas Herring của Barre, Vermont ban hành tuyên bố Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố. Một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New England đã tiếp nhận tuyên bố.

9899cc5b35e971d35c93e50ed6ad205c.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Lucas Herring của Barre, Vermont

13 thành phố ở vùng Greater Dallas ban hành các tuyên bố cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp

c271453da3c771e29d7c2b1061d02f2a.jpg

Thị trưởng của 13 thành phố ở vùng Greater Dallas ban hành các tuyên bố cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Từ trái sang phải: Thị trưởng Joe Chow của thành phố Addison, Thị trưởng Stephen Terrell của thành phố Allen, Thị trưởng W. Jeff. Williams của thành phố Arlington, Thị trưởng Bill Heidemann của thành phố Corinth, Thị trưởng Douglas Athas của thành phố Garland, Thị trưởng Charlotte Wilcox của thành phố Highland Village, Thị trưởng Rudy Durham của thành phố Lewisville, Thị trưởng Scott Bradley của thành phố Murphy, Thị trưởng Harry LaRosiliere của thành phố Plano, Thị trưởng Laura Hill của thành phố Southlake, Thị trưởng Laura Wheat của thành phố Westlake và Thị trưởng Ronald White của thành phố White Settlement.

0c52c915382328bc78b4c020f70c4076.jpg

Tuyên bố của thành phố Addison, Texas

a02d0e1d851f6c46b596ae272f4fb9da.jpg

Tuyên bố của thành phố Allen, Texas

e72fc2d5ed606b6ffcef247fb3ac30d1.jpg

Tuyên bố của thành phố Arlington, Texas

435ac38b04f45a13c4590c6df19d2333.jpg

Tuyên bố của thành phố Corinth, Texas

099bce195bbd987c34fda22ee8e4c661.jpg

Tuyên bố của thành phố Garland, Texas

11aee511f8ed366bd855989f0944d9af.jpg

Tuyên bố của thành phố Highland Village, Texas

558fcd72708a41c36210fde95e99d29b.jpg

Tuyên bố của thành phLewisville, Texas

3b7292f76602e79ae518657a4f8a0648.jpg

Tuyên bố của thành phMurphy, Texas

2ff591f9ed2233eaa584607324a2b43c.jpg

Tuyên bố của thành phPlano, Texas

1febad94d4bd810aba3625addd1305b0.jpg

Tuyên bố của thành phSouthlake, Texas

035eb9b7a41146fb89c0b548115ef290.jpg

Tuyên bố của thành phWestlake, Texas

87f323ea667c8e8666b6989530900eb6.jpg

Tuyên bố của thành ph White Settlement, Texas

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366583.html
www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366561.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170440.html

Đăng ngày 22-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share