[MINH HUỆ 10-5-2018] Gần đến ngày 13 tháng 5 năm 2018, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19, bốn thành phố ở Missouri của Hoa Kỳ là St. Louis, O’Fallon, St. Peters, và Wentzville, đã ban hành nghị quyết và tuyên bố, ca ngợi những đóng góp của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) cùng các học viên đã mang lại cho cộng đồng của họ.

Các thị trưởng và các ủy viên của hội đồng thành phố đã công nhận Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã mang lại những lợi ích to lớn về cả thể chất lẫn tinh thần và tâm linh tới hơn 100 triệu học viên đến từ mọi giai tầng trong xã hội tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Họ cũng đã ca ngợi các học viên ở Missouri đã tận tâm cống hiến rất nhiều thời gian để tổ chức các sự kiện văn hóa miễn phí, các hội thảo và các lớp học thiền miễn phí tại các trung tâm cộng đồng ở địa phương, các trung tâm cao cấp, thư viện, công viên, hội chợ, triển lãm y tế, và tham gia các sự kiện cộng đồng, mang lại những lợi ích cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, bản tuyên bố còn lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 19 năm qua ở Trung Quốc

Các thị trưởng của O’Fallon, St. Peters, và Wentzville đã gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý Hồng Chí, và tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2018 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố của họ. Hội đồng thành phố St. Louis đã ghi nhận những công lao của Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên trong rất nhiều thành tựu của họ.

1bf3038131b8b518300d65b010ff75e7.jpg

Bản tuyên bố do thị trưởng Bill Hennessy của thành phố O’Fallon ban hành

2815d300a5223d220f76fe4472f7a57c.jpg

Bản tuyên bố do thị trưởng Len Pagano của thành phố St. Peters ban hành

14dd5e74142e75e1b5e1fc77750b3df1.jpg

Bản tuyên bố do thị trưởng Nickolas Guccione của thành phố Wentzville ban hành

3293e497285484bd5bd1e5204545e24f.jpg

Bản tuyên bố do hội đồng thành phố St. Louis ban hành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170088.html

Đăng ngày 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share