Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018 đánh dấu 26 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Để tôn vinh sự kiện này, ủy viên hội đồng nhà nước Steven Englebright đã ban hành một tuyên bố được đồng ký tên bởi 55 ủy viên hội đồng gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.

Các nhà lập pháp New York nhấn mạnh những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Tuyên bố có nêu: “Pháp môn của họ khuyến khích họ phải luôn suy nghĩ cho người khác và trở thành người tốt.”

“Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở bang New York vào năm 1996; từ đó đến nay, các học viên đã tham gia và tổ chức hơn một ngàn sự kiện trong khu vực ba bang và đã tổ chức các hội thảo miễn phí tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà riêng, và đồn cảnh sát trong toàn tiểu bang.”

Đây là năm thứ tư các thành viên Hội đồng Nhà nước New York cùng nhau ký một tuyên bố cho Pháp Luân Công.

8bdfe68870e2ab4f0968e4fa3c2bbf66.jpg

a23af57f4c8f871d1163f183423297fd.jpg

Tuyên bố đồng ký tên của các ủy viên Hội đồng Nhà nước New York

68e3f92f34f04dfdb4d45f64c11e5ab1.jpg

Trên đây là ảnh của 56 nhà lập pháp đã ký bản tuyên bố. Từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải là ủy viên Jeffrion L. Aubry, Michael Blake, Kenneth D. Blankenbush, Karl Brabenec, David Buchwald, Marc W. Butler, Kevin A. Cahill, Robert C. Carroll, Vivian E. Cook, Clifford W. Crouch, Brian F. Curran, Daniel Rosenthal, Carmen N. De La Rosa, Inez E. Dickens, Anthony D’Urso, Joseph A. Errigo, Patricia A. Fahy, Michael J. Fitzpatrick, Andrew R. Garbarino, Aileen M. Gunther, Andrew D. Hevesi, Pamela J. Hunter, Addie E. Jenne, Mark C. Johns, Latoya Joyner, Peter A. Lawrence, Joseph R. Lentol, Barbara S. Lifton, William Magee, John T. McDonald III, David G. McDonough, Walter T. Mosley, L. Dean Murray, Daniel J. O’Donnell, Felix W. Ortiz, Philip A. Palmesano, Christine Pellegrino, Stacey Pheffer Amato, Victor Pichardo, J. Gary Pretlow, Andrew P. Raia, José Rivera, Robert J. Rodriguez, Angelo Santabarbara, Jo Anne Simon, Aravella Simotas, James Skoufis, Daniel G. Stec, Fred W. Thiele, Jr.Clyde Vanel, Mary Beth Walsh, Raymond W. Walter, Jaime R. William, Keith L. Wright, Kenneth P. Zebrowski, Steven Englebright.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365854.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/11/169897.html

Đăng ngày 15-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share