Bài viết của Thái Cúc và Trịnh Hồng, phóng viên báo Minh Huệ và một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 12-5-2018] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được hồng truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Các học viên trên toàn thế giới đã kỷ niệm ngày đặc biệt này bằng các hoạt động luyện công tập thể, diễu hành, múa và biểu diễn âm nhạc. Chuỗi sự kiện này đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với nhiều khán giả, giúp công chúng biết được lợi ích của pháp môn này.

Các quan chức đắc cử tại Hoa Kỳ và Canada đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ban hành văn bản đặc biệt công nhận hay thư chúc mừng các học viên nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Tám Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ tại New York công nhận Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Pháp Luân Công ở New York tổ chức các sự kiện chúc mừng từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5. Các quan chức đắc cử đã ban hành hơn 100 bức thư chúc mừng và công nhận lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, trong đó, có thư từ 8 Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ.

f5a4fed9d1d904693135bf0d90104220.jpg

Dân biểu Hoa Kỳ Lee M. Zeldin của Quận 1 ban hành văn bản đặc biệt công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

26654c1d1bc3b76c751790c3ff25142f.jpg

Hạ Nghị sỹ Thomas R. Suozzi của Quận 3 ban hành văn bản đặc biệt công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

03470e9aa7659f30fdf20597cafd6651.jpg

Thư chúc mừng của nữ Dân biểu Nydia M. Velazquez chúc mừng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

10c1ecd775f7fce95eaa826237defc95.jpg

Dân biểu Hakeem Jeffries của Quận 8 gửi thư chúc mừng và cảm ơn tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công

8f1d71f29f840604ebebaa1c70e72933.jpg

Thư chúc mừng của Dân biểu Daniel M. Donovan của Quận 11 ca ngợi việc phổ truyền các giá trị truyền thống Trung Hoa

5dfbe0cd9415cdd5fd57d0cc94dffafb.jpg

Thư chúc mừng của Dân biểu Joseph Crowley của Quận 14

23b8fa766f8e7eaa3ef3e61c80a81f20.jpg

Thư chúc mừng của Dân biểu Eliot Engel của Quận 16

Dân biểu Sean Patrick Maloney của Quận 18 đã ban hành tuyên bố khen ngợi Pháp Luân Công.

Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ tiểu bang Texas chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công ở Dallas tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại Công viên Russell Creek, thành phố Plano.

Thượng nghị sỹ cấp cao John Cornyn, Dân biểu Eddie Johnson và Dân biểu Marc Veasey đã ban hành thư chúc mừng sự kiện này.

e0eb859a0cf405244fd9118583171e30.jpg

Thượng Nghị sỹ cấp cao John Cornyn

900fbd1fdfd6e005ee2bfc758fdca970.jpg

Thư chúc mừng của Thượng Nghị sỹ cấp cao John Cornyn

a5069430cfaf5b4ba203ef689ec3df81.jpg

Dân biểu Eddie Johnson của Quận 30

546aea7d31d96529c5e18e45be52a987.jpg

Thư chúc mừng của Hạ Nghị sỹ Eddie Johnson

24168e857ea6fce86eef6b8b8d7fbaf2.jpg

Hạ Nghị sỹ Marc Veasey của Quận 33

ae7329f78cac8babc658e22da57e0ae1.jpg

Thư chúc mừng của Dân biểu Marc Veasey

Thủhiếnvà nghị sỹ Quốc hội liên bang Yukon, Canada ban hành thư chúc mừng

Thủ hiến Sandy Silver và Nghị sỹ quốc hội Larry Bagnell của liên bang Yukon đã ban hành thư chúc mừng lễ kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

37862071879aaf11a1dc004426d8d589.jpg

Thủ hiến Sandy Silver của liên bang Yukon, Canada

cc62aeed47a952b1b7785cca918d77ba.jpg

Thư chúc mừng của Thủ hiến liên bang Yukon, Sandy Silver

48a28087ee5f818024a5ab97b929f1a9.jpg

Nghị sỹ Quốc hội liên bang Yukon, Larry Bagnell

6665c8eee465f226578811714f7bf805.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Quốc hộiLarry Bagnell

Các bài liên quan bằng tiếng Trung: Thư chúc mừng của các quan chức đắc cử của Texas và Canada.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/366055.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170148.html

Đăng ngày: 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share