Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2018] Một giáo viên nghỉ hưu ở Trùng Khánh lại bị kết án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 8 tháng 5 năm 2017, bà Phó Tuấn Phương, 72 tuổi bị bắt giữ và chín ngày sau, nhà của bà bị lục soát.

Gần đây được biết rằng, bà Phó đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ Trùng Khánh để thụ án một năm hai tháng tù giam.

Đây không phải là lần đầu bà Phó bị giam cầm phi pháp vì đức tin của mình. Trở lại năm 2013, gia đình bà chỉ nhận được thông báo đơn giản rằng bà Phó bị kết án ba năm tù giam mà không biết bà đã bị kết án khi nào. Trước lần bị cầm tù đâu tiên, bà đã bị một năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/28/360159.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/31/167774.html

Đăng ngày 7-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share