Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2017] Một thẩm phán ở thành phố Tây An đã đưa một học viên Pháp Luân Công ra xét xử mà không thông báo cho gia đình của bà và kết án bà bốn năm rưỡi tù giam. Một trong những thư ký của thẩm phán nói trong một bình luận, “ Các vụ việc của Pháp Luân Công được gửi tới tòa án trung cấp và được phê chuẩn trước khi trả lại cho tòa án để tiến hành xét xử”

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, bà Tống Hiến Lan bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Viện kiểm sát khu Liên Hồ đã chuyển vụ việc của bà Tống tới Tòa án khu Liên Hồ trong khoảng hai tuần, điều đó khiến gia đình bà Tống không có thời gian để thuê luật sư.

Tháng 8, gia đình bà Tống biết được rằng Thẩm phán Hoắc Bưu đã bí mật xét xử bà Tống vào cuối tháng 7. Ngay lập tức họ thuê một luật sư và yêu cầu tái xét xử. Một thư ký chịu trách nhiệm đã nói với luật sư rằng Thẩm phán Hoắc đã đi nghỉ mát sau phiên tòa xét xử. Cô ta cũng nói rằng sẽ không có cách nào để đưa vụ việc tái thẩm “vì kết quả của tất cả vụ việc Pháp Luân Công đã được tòa án trung cấp địa phương quyết định từ trước.”

Ngày 12 tháng 11, Thẩm phán Hoắc đã kết án bà Tống. Hiện tại, bà Tống đang kháng cáo và luật sư mới của bà đã yêu cầu một phiên tòa xét xử mở.

Hoắc Bưu: +86-29-87627239

Tòa án khu Liên Hồ: +86-2987617648

Bài viết liên quan:

Tòa án Tây An tiến hành xét xử bí mật các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/23/357031.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/3/166615.html

Đăng ngày 3-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share