Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-10-2107] Ngày 11 tháng 10 năm 2017, bốn giáo viên trường trung học cơ sở phải đối mặt với phiên xét xử phi pháp vì nỗ lực phơi bày cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hai vợ chồng ông Vương Phượng Thần và bà Lãnh Tú Hà, ông Ngải Giáo Kiệt, ông Lý Liên Sinh công tác tại trường Trung học số 1 huyện Lâm Điền. Họ bị bắt giữ và lục soát nhà vào ngày 18 tháng 1 năm 2017. Xe của ông Vương đã bị tịch thu.

Ông Vương, ông Ngải và ông Lý đã bị tra tấn trong suốt quá trình thẩm vấn. Một cảnh sát đã đặt một chiếc bút chì giữa hai ngón tay của ông Lý rồi nghiến chúng vào nhau. Lúc đầu, ba học viên nam bị giam giữ ở trại tạm giam Lâm Điền, nhưng sau đó đã bị chuyển tới trại tạm giam Đại Khánh, nơi mà bà Lãnh Tú Hà cũng đang bị giam giữ.

Luật sư của bốn học viên này chỉ được phép gặp thân chủ của mình trong nửa giờ. Các lính canh tại trại tạm giam đã làm gián đoạn các luật sư khi họ hỏi thân chủ của mình về việc bắt giữ và tống giam.

Con gái duy nhất của ông Vương và bà Lãnh đang làm việc ở ngoài thị trấn. Các con của ông Lý và ông Ngải đều đang học đại học. Vợ ông Lý là bà Vương Khôn làm cùng trường với chồng mình đã bị giáng cấp sau khi ông bị bắt. Vợ ông Ngải thì phải đóng của hàng piano của gia đình. Thành viên của gia đình các học viên này đang kêu gọi công chúng chú ý đến cảnh ngộ của các học viên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/8/-355201.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/10/166011.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share