Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia

[MINH HUỆ 1-7-2017] Gần đây, Tạp chí Fun Times đã đưa tin về sự kiện thành phố Philadelphia tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Fun Times là một tạp chí được phát hành hai tháng một lần, tập trung vào văn hóa và đời sống của những người Mĩ gốc Phi và Caribê sống quanh khu vực Philadelphia.

bfe79c28abcb510383ca82a75e0ee6e0.jpg

Tạp chí Fun Times đưa tin về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Philadelphia


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350471.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164496.html

Đăng ngày 8-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share