[MINH HUỆ 11-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và 18 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và Canada đã ban hành các tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Dưới dưới đây là các tuyên bố của các thành phố St. Petersburg, Florida; O’Fallon, Missouri; và Bon Accord, Canada:

Thị trưởng Thành phố St. Petersburg, Florida tuyên bố Ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”

Thị trưởng Thành phố St. Petersburg, Florida, ông Rick Kriseman đã ban hành văn bản ghi nhận thực tế rằng “Pháp Luân Đại Pháp là một cam kết vững chắc và nhất quán trong việc cải thiện sức khỏe về thể chất, tinh thần và trí óc cũng như nâng cao phúc lợi cho bất kỳ người dân nào trong xã hội tuân theo các nguyên lý của pháp môn.”

c5cd5cb3774cedf8b9a10a5e8ac37298.jpg

Tuyên bố cũng ghi nhận rằng “Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới, bao gồm hàng ngàn giải thưởng và các tuyên bố về việc thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội thông qua một hệ thống tu luyện tự thân truyền thống của Trung Quốc dẫn dắt mọi người đạt được những giá trị tinh thần, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt đẹp.”

Ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố O’Fallon, Missouri

Thị trưởng Thành phố O’Fallon, Missouri, ông Bill Hennessy tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2017 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”.

145609e02cfb6cc80cdff89588c297fe.jpg

Nội dung tuyên bố đã chỉ ra rằng “Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua biên giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe và nội tâm an hòa cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới, trong đó có Missouri.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri có được quyền tự do tín ngưỡng, còn các học viên ở Trung Quốc vẫn phải tiếp túc kháng nghị một cách ôn hòa đòi lại quyền tự do trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo dưới chế độ đàn áp của chính quyền cộng sản kể từ năm 1999 đến nay.”

Thị trưởng thành phốBon Accord, Canada công nhận “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”

Thị trưởng thành phố Bon Accord, Canada, ông Randolph Boyd tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2017 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, công nhận rằng “chính những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại đã khiến pháp môn này được phổ truyền tới 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên.”

d4f086441ed33e39be5ac48aac61ebeb.jpg

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347339.htmlhttps://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347349.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/13/163611.html

Đăng ngày 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share