Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 tới đây là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Từ năm 2001, các thị Trưởng của thủ đô Ottawa của Canada đã công nhận ngày này là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, thị trưởng đương nhiệm của thành phố là ông Jim Watson, với tư cách là đại diện cho Hội đồng Thành phố, đã tuyên bố lần thứ bảy liên tiếp rằng ngày 13 tháng 5 năm 2017 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Ottawa.

79ff259b7f01ee07d3aad42b9409314d.jpg
Bản tuyên bố được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Ngài thị trưởng viết trong Bản tuyên bố: “Trong tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa và trên toàn thế giới đang hân hoan kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng.”

“Vượt qua mọi ranh giới về sắc tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp có học viên thuộc mọi độ tuổi, giai tầng xã hội và tôn giáo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163131.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share