Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc.

[MINH HUỆ 21-11-2016] Ngày 29 tháng 10 năm 2016, một lãnh đạo cộng đồng nổi tiếng đã được chào đón nồng nhiệt tại điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Bờ biển vàng, Queensland.

Ông Michael Kaff, gần đây đang ứng cử độc lập vào Thượng Viện Úc, tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tận dụng mọi cơ hội để nâng cao nhận thức về một thực tế kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người theo đạo Tin Lành, và người Duy Ngô Nhĩ để cướp nội tạng nhằm thu lợi nhuận.

Ông Kaff đã có mặt tại điểm luyện công hàng tuần ở công viên Harley, Labrador để ủng hộ cho quyền căn bản của học viên Pháp Luân Công – tự do tu luyện mà không sợ bị bức hại hay mổ cướp nội tạng. Ông học thuộc tất cả năm bài công pháp, gồm bốn bài đứng và một bài ngồi thiền.

Sau khi luyện công, ông Kaff nói ông không thể tìm thấy điều gì ở Pháp Luân Đại Pháp mà có thể khiến cho ĐCSTQ phải bức hại môn tu luyện tinh thần ôn hòa này.

6bcbfefed37e5264f4153a548baf6eb2.jpg

“Gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn rất thú vị”, ông nói. “Họ là những người tốt bụng và yêu chuộng hòa bình.”

“Điều đáng hổ thẹn là tình cảnh thống khổ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không được chính phủ Úc thừa nhận và ủng hộ một cách xứng đáng.

“Thương mại giữa Úc và Trung Quốc, mặc dù quan trọng, nhưng chỉ có thể được phát triển với điều kiện là nhân quyền của học viên Pháp Luân Đại Pháp và những công dân Trung Quốc khác phải được tôn trọng và bảo vệ, và những người chịu trách nhiệm về tội ác tàn bạo ở nước này phải được đưa ra trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc để xét xử theo công lý.

“Lợi ích về kinh tế không thể đánh đổi bằng chính nghĩa hay mạng sống của con người. Con người phải được đặt lên ưu tiên hàng đầu.”

Sau khi luyện các bài công pháp, ông Kaff chụp ảnh với các học viên và bày tỏ mong muốn được tham gia vào hoạt động địa phương tiếp theo của họ để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh bị bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

a96faef8fb8ceadfa324cc1afad25f3d.jpg

Các học viên cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của ông Kaff và chia sẻ rằng những hành động chính nghĩa của ông đã mang lại những thay đổi tích cực trong giới chính trị gia đắc cử và những nhà lãnh đạo cộng đồng khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/21/160029.html

Đăng ngày 26-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share