Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 24-8-2016] Ngày 22 tháng 8 năm 2016, Đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh và Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã trình một bản thỉnh nguyện với hơn 11.000 chữ ký lên Thủ tướng Theresa May nhằm kêu gọi chỉnh phủ Anh giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà nguồn tạng chính là các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) còn sống.

2016-8-23-downing_02--ss.jpg

2016-8-23-downing_01--ss.jpg

Tiến sỹ Alex Trần – đại diện DAFOH (bên trái) và Tiến sỹ Lưu cùng cô Helen – đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh trình bản thỉnh nguyện

Các chữ ký thỉnh nguyện này được thu thập ở London, Cambridge, Oxford, Leeds, Scotland, và các khu vực khác của Vương quốc Anh, kêu gọi chính phủ giúp chấm dứt tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một viên chức thuộc văn phòng Thủ tướng đã tiếp nhận đơn thỉnh nguyện và nói rằng sẽ lập tức trình đơn lên Thủ tướng.

Trong đơn thỉnh nguyện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh đã phơi bày cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng mang tính diệt chủng của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh có hành động giúp chấm dứt tội ác này và bảo vệ những giá trị phổ quát.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/24/333453.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158485.html

Đăng ngày 3-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share