Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 18-5-2016] Một người đàn ông cao niên ở khu Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, đã qua đời sau ba tháng được trả tự do để điều trị y tế.

Ngày 3 tháng 8 năm 2015, ông Ninh Ân Hạo bị bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một công viên. Lính canh trại giam đã ngược đãi ông bằng nhiều phương thức, và ông sớm đã xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, mãi đến ngày 15 tháng 12, ông mới được chính quyền trả tự do để điều trị y tế. Ông không thể phục hồi, và qua đời vào ngày 16 tháng 3 năm 2016, chỉ 90 ngày sau khi được trả tự do.

Trước lần giam giữ cuối cùng này, ông Ninh vốn khỏe mạnh kể từ năm 2000, khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Công, ông muốn nói với mọi người rằng cuộc bức hại này là sai trái. Cảnh sát đã trả đũa bằng cách liên tục bắt giữ ông, và ông đã tử vong sau lần bắt giữ thứ tư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157077.html

Đăng ngày 5-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share