Bài của Đường Kiệm

[MINH HUỆ 15-11-2015] Khi Lưu Nhân Quỹ (602 – 685 sau Công nguyên) trông lo việc vặt tại huyện Trần Thương, thì Viêm Thiên Cương, một vị quan thiên văn thời nhà Đường (618 – 917 sau Công Nguyên) trong hoàng cung nói với ông rằng: “Ngươi sẽ được thăng đến chức tể tướng và sống đến khoảng 90 tuổi.”

Vào năm đầu Vũ Đức (618 sau Công nguyên), Lưu Nhân Quỹ đã được ban thưởng và phong chức Huyện úy tại huyện Trần Thương (Phía Đông thành phố Bảo Kê , tỉnh Thiểm Tây ngày nay).

Được thăng chức nhờ sự chính trực

Vào thời Trinh Quán của vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân, có một viên quan tên là Lỗ Ninh coi thường luật pháp, phóng túng vô lễ. Do giữ chức vụ cao trong quân đội nên không ai có thể ngăn hắn ta lại.

Lưu Nhân Quỹ đã khuyên ngăn Lỗ Ninh và Lỗ Ninh đã đồng ý không tái phạm bất kỳ tội ác nào nữa. Tuy nhiên, thay vì thay đổi, hắn lại trở nên tàn bạo và xấu xa hơn. Lưu Nhân Quỹ đã theo phép nước và tử hình Lỗ Ninh.

Đường Thái Tông rất tức giận vì một huyện úy dám tử hình người trong quân đội. Ông đã đến Trần Thương để trừng phạt bất kỳ kẻ nào dám phá vỡ nguyên tắc trong quân đội. Tuy nhiên, khi nói chuyện với Lưu Nhân Quỹ, nhà vua rất ngạc nhiên bởi sự chính trực của ông. Vì thế, thay vì trừng phạt ông, vua đã thăng cho ông làm chức Huyện thừa ở Lịch Dương (thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày nay).

Không sợ nói lên sự thật

Vào năm Trinh Quán thứ 14 (640 sau Công nguyên), Đường Thái Tông quyết định đi săn vào đầu mùa thu. Lưu Nhân Quỹ đã can gián. Ông đưa ra một sự tương đồng của một mái nhà bị dột và sự khó khăn của những người sống trong nhà với sự khó khăn mà người nông dân phải chịu.

Ông báo cáo rằng đó là một vụ mùa tốt, nhưng cho đến nay, nông dân chỉ mới thu hoạch được 10 đến 20% số lượng cây trồng. Để chuẩn bị cho cuộc đi săn, như những con đường mới và xây dựng những cây cầu, thì 10 đến 20 nghìn người lao động sẽ bị gián đoạn việc thu hoạch. Điều này sẽ mang đến nhiều khó khăn hơn cho người dân sống trong vùng. Lưu Nhân Quỹ đã đề nghị nhà vua rời cuộc đi săn vào sau mùa thu hoạch.

Nhà vua rất hài lòng, và đã ban chiếu chỉ thưởng cho Lưu Nhân Quỹ. Nhà vua nói: “Dù chức quan của khanh thấp, nhưng ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của khanh đối với sự thịnh vượng của quốc gia. Những gì khanh nói cũng chính là quan điểm của ta.”

Không lâu sau, ông được thăng lên chức Huyện lệnh huyện Tân An (thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam ngày nay). Sau đó, Lưu Nhân Quỹ trở thành quan trong triều. Vào lúc đó, ông khoảng 40 tuổi, và việc thăng lên chức tể tướng theo thông lệ là bất khả thi nếu xét đến tuổi thọ trung bình và tuổi về hưu sau đó.

Được phục chức sau khi bị giáng chức

Vào thời Hiển Khánh (656 – 661 sau Công nguyên), Đường Cao Tông muốn chế ngự quân Liêu ở đông bắc. Lưu Nhân Quỹ vốn chưa từng trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng phải phụ trách một đơn vị thủy quân, và đã đến điểm tập kết muộn. Vì không đến đúng giờ, ông đã bị miễn quan, cách chức và giao cho chỉ huy một đơn vị thủy quân mà sau đó phải chiến đấu với quân Nhật Bản.

Quân của Lưu Nhân Quỹ tiến vào vùng biển của Nhật Bản, một cảng của Hàn Quốc ngày nay. Quân Nhật đã thua cả bốn trận, và hơn 400 chiến thuyền bị đốt và tiêu hủy. Trận chiến này đã thay đổi sự liên kết chính trị trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Nhật Bản và Triều Tiên đã lại một lần nữa quy thuận triều Đường. Lưu Nhân Quỹ đã lập được chiến công.

Vào năm đầu tiên của triều Thùy Củng (685 sau Công nguyên), Lưu Nhân Quỹ được thăng làm một trong hai tể tướng, dẫn dắt tất cả quan lại trong triều. Ông sống đến 84 tuổi, cả chức quan và tuổi đều được vị quan thiên văn nổi tiếng Viêm Thiên Cương tiên đoán trước.

Đúng với câu “Đời người đã được Trời định trước”. Với một người có mệnh là tể tướng, thì sự khởi đầu chậm chạp hay chậm trễ từ vị trí của một viên quan huyện nhỏ bé cũng sẽ không làm mất đi cơ hội đạt đến vị trí cao nhất. Đồng thời, người đó phải chấp pháp chính trực và thẳng thắn can gián thì mới bảo toàn được phú quý của sinh mệnh.

(Theo Cựu Đường thư, Quyển 84, Liệt truyện 34, bởi Lưu Húc)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/15/318849.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/29/154987.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share