Bài viết của một học viên ở Hà Lan

[MINH HUỆ 28-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, nhằm giới thiệu cho người dân về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công [kéo dài] 15 năm qua.

Ở quảng trường lân cận với Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, treo các biểu ngữ và trưng bày các áp phích có chứa thông tin về những phương thức tra tấn mà các học viên phải chịu đựng dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi hiểu chân tướng, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân đọc các áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Nhân viên cảnh sát quan tâm tìm hiểu về sự xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng này

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Sau khi tìm hiểu một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/28/图片报道-荷兰学员首都征签反迫害-295312.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/29/2286.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share