Bài viết của Nam Chu, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-05-2014] Khi nào cuộc bức hại đi đến hồi kết thúc? Mỗi học viên đều có một suy nghĩ khác nhau.

Chúng ta ngộ ra từ Pháp rằng chúng ta không nên phụ thuộc vào người thường để chấm dứt cuộc bức hại, cũng như trông mong các chư Thần sẽ sử dụng thần thông để dừng nó lại.

Sư phụ giảng: “Tu nội mà an ngoại.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tình huống của con người trên thế giới này chính là phản ánh các chủng tâm của chúng ta. Chúng ta cần loại trừ những nhân tố có thể dẫn đến bức hại trong chính trường không gian của bản thân chúng ta. Việc này đòi hỏi mỗi học viên phải thực tu tự trong bản thân mỗi người, loại trừ đi những nhân tố sợ bị bức hại, và bất kỳ một chấp trước nào có thể trở thành cái cớ để cựu thế lực tiếp tục cuộc bức hại. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, thì sự an bài của cựu thế lực trên thực tế sẽ không có bất cứ một tác dụng nào.

Bởi vì còn nhân tâm và chấp trước vào thời gian, nên một số học viên đã đi sai đường hoặc thậm chí là từ bỏ tu luyện. Nói cách khác, nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề này đơn giản chỉ là người này bức hại người khác, thì chúng ta chỉ có thể ở trong tầng thứ của con người mà thôi.

Nếu chúng ta [luôn] nhớ rằng tà ác đứng sau cảnh sát là những kẻ đang bức hại các học viên, thì chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề này trên quan điểm của người tu luyện.

Và nếu chúng ta có thể vượt lên tầng thứ đó, và ngừng suy nghĩ về nó chỉ như một cuộc bức hại đơn thuần, mà thay vào đó là một cơ hội để chúng ta tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh, thì chính là đang nhìn nhận vấn đề này ở một tầng thứ cao hơn.

Tôi nhận ra rằng mỗi một người tu luyện có một con đường và trạng thái tu luyện khác nhau. Thậm chí khi mà đa số những người tu luyện đã vượt qua khảo nghiệm, thì vẫn sẽ có những học viên có nhận thức chưa đầy đủ và nghĩ rằng “họ đang bị bức hại.”

Sư phụ [luôn] bảo hộ mỗi học viên, và Ngài ban cho mỗi người một cơ hội để họ tự vượt qua những khảo nghiệm. Mặt khác, Pháp là có tiêu chuẩn. Sư phụ đang kéo dài thời gian bởi vì Ngài không muốn bất kỳ một học viên nào bị rớt lại phía sau.

Chúng ta nên chủ động đề cao bản thân trong tu luyện, nhìn rõ bản chất của cuộc bức hại, và cứu độ chúng sinh. Thay vì phụ thuộc vào người khác hay là trông chờ vào những điều kỳ diệu [nào đó] xảy ra, chúng ta nên tự mình chấm dứt cuộc bức hại này.

Giữ vai trò chủ đạo

Người tu luyện chúng ta ngày nay nên phải giữ vai trò chủ đạo, và chúng ta không thể để bị bức hại. Con người và ma quỷ không thể bức hại một vị Thần, và các vị Thần đang ở đây để cứu độ con người và thanh trừ tà ác.

Tôi đã hoàn toàn thay đổi cách thức nhìn nhận về cuộc bức hại. Trước đây bất cứ khi nào gặp cảnh sát, tôi đều nói: “Bạn đang bức hại tôi.” Nhưng giờ đây, tôi sẽ nói với họ rằng: “Bạn đang vi phạm pháp luật và đang tiếp tay cho những kẻ tội phạm, bạn đang bức hại chính bản thân mình và những người trong gia đình bạn. Điều đó rất nguy hiểm!”

Suy nghĩ theo cách này là đang phủ nhận cựu thế lực và cuộc bức hại. Nếu Sư phụ không thừa nhận nó, thì tôi cũng không thừa nhận nó. Nếu chúng ta đều có thể hiểu theo cách này, thì cuộc bức hại sẽ không thể tiếp diễn được nữa.

Thay đổi bản thân

Gần đây mười hai học viên ở địa phương đã bị bắt giữ phi pháp. Trước đây, có thể tôi đã rất bối rối trước sự việc này, và việc học Pháp và luyện công hàng ngày của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, giờ đây, tôi không cảm thấy bối rối nữa. Nó không phải là cảm giác bị chết lặng đi hay là sự thương cảm nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy rất bình tĩnh và vẫn tiếp tục làm những việc mà tôi cần phải làm.

Tôi nghĩ rằng đây là thể hiện một phần nào cái tình [còn tồn tại] ở trong trường không gian rất nhỏ của tôi. Nếu không có nguyên thần, thì cơ thể người chỉ là một tảng thịt, và bộ não cũng chỉ là một nhà máy gia công cho những suy nghĩ xuất phát từ sâu bên trong. [Vậy thì] tư duy của chúng bắt nguồn từ đâu? Chính là từ nguyên thần của chúng ta. Chúng ta cần phải tu luyện bản thân cho tốt, trừ bỏ những chấp trước và tư tưởng của người thường. Chỉ có thông qua việc tu luyện bảo thân thật tốt chúng ta mới có thể thực sự chính niệm chính hành.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy [cùng nhau] tinh tấn hơn và sớm kết thúc cuộc bức hại này!

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Mong các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/13/迫害什么时候结束–291772.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/21/1280.html

Đăng ngày 13-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share