Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2013] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Trương Quảng, người ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang ở độ tuổi khoảng 30. Vào năm 2008, trong khi làm công nhân xây dựng cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, anh ta đã dùng bạo lực tấn công các học viên Pháp Luân Công trong khi họ đang giảng chân tướng về cuộc đàn áp một cách hòa bình cho những người đi đường bên ngoài tòa đại sứ quán.

Sau khi trở về Trung Quốc, Trương Quảng thường hay khoác lác về hành động “anh hùng” của mình ở Mỹ. Khi một học viên cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giải thích nguyên lý của vũ trụ “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” cho anh ta, Trương không tin mà còn cuồng ngôn rằng: “Ác báo cái gì, ai mà tin được.”

Vào tháng Tám năm 2012, trong khi đang làm việc tại một công trường xây dựng, Trương Quảng đã bị ngã từ một tòa nhà cao ốc xuống mà chết.


Bản tiếng hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/5/都是癌症-却一生一死-274932.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140638.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share