[MINH HUỆ 20-1-2008] Ba ngày 18 và 20 vừa qua, đoàn nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn 5 buổi —trong đợt lưu diễn nghệ thuật cổ truyền Spectacular— tại Nhà hát Sony Centre For the Performing Arts, thành phố Toronto, Canada. Dưới đây là một số hình ảnh.


Đoàn diễn trên 150 diễn viên ca múa nhạc


Khán giả thưởng thức chương trình ngày 18-1-2008 của đoàn diễn Shen Yun

Khán giả
Khán giả

 

Tư liệu: http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/20/170734.html, http://epochtimes.com/gb/8/1/19/n1982981.htm, http://epochtimes.com/gb/8/1/20/n1983997.htm

Đăng ngày 20-1-2008.

Share