Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2022] Sáu cư dân thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông bị thẩm vấn và giam giữ tại trung tâm tẩy não sau khi bị bắt do tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 3 năm 2022, bà Lý Minh Hà, bà Từ Hoán Thúy, bà Lý Hồng Mai, bà Trịnh Chí Mai, ông La Văn Tân cùng vợ là bà Lý Diệp Thục bị bắt giữ. Nhà của họ bị cũng lục soát.

Cảnh sát cùng Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành đã tiến hành thẩm vấn cả sáu học viên. Bà Lý Minh Hạ bị cảnh sát Tống Vĩ đánh đập vô cùng tàn bạo. Bà bị còng tay vào ghế sắt hơn 20 ngày trong suốt thời gian thẩm vấn. Mặt bà đã bị sưng nghiêm trọng.

Sau đó, sáu học viên đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não thành phố Chư Thành (còn được người ở bên ngoài biết đến với cái tên ‘Trung tâm Chăm sóc’. Bà Lý Diệp Thục sớm được thả ra, nhưng năm học viên còn lại bị giam giữ ở trong trung tâm tẩy não đến ngày 19 tháng 4. Tất cả đều bị buộc phải nộp một khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

Ngoài sáu học viên nói trên, một học viên khác ở thành phố Chư Thành là ông Tào Minh Chi cũng bị bắt vào ngày 6 tháng 3, sau khi nói với một nhân viên kiểm soát dịch bệnh ở thôn bên cạnh về Pháp Luân Công. Sau khi bị giam một đêm ở đồn công an, ông bị đưa tới trung tâm tẩy não. Tại đây, một cảnh sát đẩy ông ngã xuống đất. Ông được thả vào ngày 13 tháng 3.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Vương Thủ Phong (王首峰), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành và Phòng 610: +86-13583688938, +86-18366313766
Tống Vĩ (宋伟), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành: +86-13563675666, +86-18678085708
Tôn (孙), giám đốc của Trung tâm Tẩy não thành phố Chư Thành: +86-19811790086

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/30/-444260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/2/201650.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share