[MINH HUỆ 21-12-2021] (Tiếp theo Phần I)

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy ý nghĩa và cũng rất thú vị. Định nghĩa của vật lý học có thể sẽ đổi mới, giới hạn của vật chất và sinh mệnh đang dần tan biến. “Trở lại tương lai” (Back to Future) không còn là khoa học viễn tưởng.

Những người coi việc tìm hiểu bí ẩn vũ trụ và sinh mệnh là trách nhiệm của mình đã mở tung từng cánh cửa và có những nhận thức chân thực, gây chấn động về mối liên hệ giữa vũ trụ, vật chất và sinh mệnh.

Dựa trên video “Cộng hưởng: Bí ẩn và khoa học về khả năng tự tăng cường miễn dịch của thân thể người”. Lần này chúng tôi cố gắng thông qua những ví dụ thực tiễn mới và thí nghiệm khoa học để tiến thêm một bước chia sẻ với quý vị những bí ẩn vũ trụ về sinh mệnh.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435152.html

Đăng ngày 21-06-2022;

Share