[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cảnh Thái; Tửu Tuyền; Bạch Ngân; Kim Xương (2); Lan Châu (7); Thiên Thủy (3); khu Mạch Tích (2); Khánh Dương; Thất Lí Hà; Hội Ninh; Hàm Mã.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/甘肃大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443099.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share