[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Nội Mông Cổ, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Xích Phong (4); cổ trấn Nguyên Mông; thị trấn Đại Dương (2); Hồng Sơn (2); Nhạc Nhĩ Đa Tư (3); Thông Liêu (3); Nội Mông Cổ; Trát Lan Truân (2); Mạc Kì; Đa Luân; Cam Hà; Hô Hà Hạo Đặc; Ba Lâm; Nội Mông Cổ; Ông Ngưu Đặc Kỳ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443114.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share