[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Công Chủ Thiết Lĩnh (2); Thuận Tùng; Cát Lâm (2); Tùng Nguyên (2); Long Tĩnh; Bạch Thành; khu Ninh Giang; Thông Hóa (2); Liêu Nguyên (2); Y Thông; Diên Cát (2); Tùng Nguyên; Diên Biên; Mai Hà; Phù Dư; Thông Hóa (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443118.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share